Now showing items 1-8 of 8

  • Are the Regulations in Force in Line with the Development of ICT? 

   Görkey, Selda (2019-11)
   The share of Information and Communication Technologies (ICT) in economies has rapidly increased globally in the last decade. This rapid expansion has resulted in emergence of new indicators on the subject. Currently, there ...
  • Azerbaycan Cumhuriyetin'de uygulanan inovasyon stratejileri ve yasal destek 

   İlkinli, Vusal (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2019)
   Azerbaycan`da başarılı bir sosyoekonomik gelişme stratejisinin bir sonucu olarak Azerbaycan'da yaratılan sosyoekonomik potansiyel, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve makroekonomik istikrar sağlamıştır. Bu strateji neticesinde ...
  • Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Ekonomiye Katkıları 2013- 2018 Yılları Arasında Yapılmış Çalışmalar 

   Toksoy, Andaç (2018-05)
   Girişimcilik son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sıklıkla karşımıza çıkan bir kavramdır. Ekonomilerin gelişmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi konularında çıkış yolu olarak görülen bu kavram ile Türkiye ...
  • Industry 4.0 Scorecard for SMEs 

   Gergin, Zeynep; Üney Yüksektepe, Fadime; Gençyılmaz, Mehmet Güney; Aktin, Ayşe Tülin; İlhan, Doğan Aybars; Dündar, Uğurcan; Cebeci, Özay; Çavdarlı, Ali İhsan (Springer, 2018-09)
   Today the industry is revolutionizing into a new era with the total integration of all elements of the production through digitalization and establishing communication between each other. This new revolution is named as ...
  • Oligopol piyasalarında oyun teorisinin rekabet geliştirme amacıyla kullanılması üzerine bir araştırma 

   Dönmez, Görkem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2019)
   Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan sektörlerin oligopol piyasada olduğunu araştırmak ve oligopol piyasanın önemini, bu piyasada rekabet ederken uygulanan oyun teorisinin sektördeki oyuncular ...
  • Sunuş çağı 

   Fındıkçı, İlhami (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1998-09-06)
  • Turkey-Azerbaijan Energy Relations: A Political and Economic Analysis 

   Yesevi, Çağla Gül; Yavuz Tiftikçigil, Burcu (2015)
   It is now widely recognized that Turkey-Azerbaijan relations have always been strong and described with the phrase "one nation with two states”. This paper is concerned with economic and political nature of Turkey-Azerbaijan ...
  • Yönetim ekonomisinde maliyet, maliyet analizi ve uygulaması 

   Doğan, Emine Nur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı, 2019)
   Rekabetin uluslararası nitelik kazanması, üretim teknolojilerinde meydana gelen değişme ve gelişmeler tüketicilerin ürün ve hizmet faaliyetlerine ulaşımını kolaylaştırmıştır. Bu durum alternatif seçimleri oluşturmuş ...