Now showing items 1-3 of 3

  • İstanbul'da Konutlar ve Konut Reklamları: "Tarabya Evleri" Ya Da "Butik Site", "Sample City", " Trend Plus" 

   Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-06)
   Reklam metinlerinin üretilmesi ve tüketilmesi aşamalarında göz ardı edilmemesi gereken ayırıcı özellikler, bu türden metinlerin görsel/sözel sanat metinlerinden çok ayrı düşünülmemeleri gerektiği düşüncesinde aranmalıdır. ...
  • İstanbullu Logolar 

   Küçükerdoğan, Rengin (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2007-03)
   Ferdinand de Saussure'e göre değeri oluşturulan ilkeler, "değeri belirlenecek şeyle değiştirilebilir benzemez bir öğe ve değeri söz konusu olan şeyle karşılaştırılabilir benzer öğeler"dir. Buna dayanarak, değerin var ...
  • "Truva Filmi" üzerinde " İlyada Destanı" Etkisi Göstergebilimsel Yaklaşım 

   Barokas-Kırlar, Safiye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   İlyada yapıtından esinlenerek gerçekleştirilen Truva Filminin Göstergebilim çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çözümleme yapılırken savaş, tanrı ve ölüm üçlemesi üzerinde durulmuştur. Temel amaç, yıllarca önce Yunan ...