Now showing items 1-17 of 17

  • 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kapsamında, Kültür ve Sanat Projelerinin Sosyolojik Yapı İçerisindeki Yeri ve Etkilerinin Araştırılması İncelenmesi 

   Kısaoğulları, Aysun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2010-06)
   Bu çalışmada İstanbul'u 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya götüren süreç ve bu bağlamda Mayıs 2010'a kadar gerçekleştirilen kültür-sanat projelerinin sosyolojik yapıya olan etkisi araştırılmıştır. Kültür ve sanat kavramlarının ...
  • A general overview on the concep of westernalization in ottoman harboring culture 

   Akbaş, Gamze; Erçetin, Arzu; Erdemir, Zuhal; Tosun, Zuhal (2020)
   The time frame of this study corresponds to an era which was questioned in a socio-political sense and accordingly in which a change was inevitable. In this direction, the radical change that the Empire passed through ...
  • Bankaların kültür ve sanat projeleri: Garanti Bankası SALT projesi örneği 

   Yağız, Yağmur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, 2012-11)
   Bilgi ve iletişim çağında olduğumuz bu dönem içinde, gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşları, değişen ekonomik, politik ve sosyal koşullarla birlikte, artan rekabet ortamıyla hedef kitleleri üzerinde farkındalık ...
  • Çağdaş Sanat Yapıtlarında Kültürel Kimlik 

   Ersen, Nuran Leyla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-06)
   Bu çalışmada kültürel kimlik kavramından yola çıkılarak, küreselleşmeyle bağlantılı gelişen yerel-evrensel bireşim ve çelişkisinin kimlik ve kültürel kimlik kavramına yansıyışlarının Türkiye'de ağırlıklı olarak 1990'lardan ...
  • Eğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği, Müzikaller 

   Çedikçi, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-06)
   Bu çalısmanın amacı oyun-eglen islevinin tarihsel gelisiminin irdelenerek, oyun-eglen isleviyle baslayan eglence kavramı ve eglence türlerinden olan müzikal kavramının ekonomik islevleridir. Çalısmamızın giris bölümünde ...
  • Evil Eye Belief In Turkish Culture: Myth Of Evil Eye Bead 

   Tuncer Manzakoğlu, Bilgen; Türkmenoğlu Berkan, Saliha (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Evil eye belief is found in many parts of the world and it plays a major social role in a large number of cultural contexts. The history of evil eye bead usage dated back to ancient times, but upon time it’s meaning have ...
  • Kayıkçı: Aşk Bağlamında Ben ve Öteki Kavramı 

   Oktuğ, Melis (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   Farklı kültürler, ayrı toplumlar, uygarlıklar da yasam bulsalar da, tüm söylenler ve anlatılar benzer evrensel izlekler çerçevesinde gelişmektedir. Bunların en bilinenleri aşk ve kahramanlık öyküleridir. Bu çalışma, gönderme ...
  • Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki 

   Er, Seher (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
   "Kültürlerarası İletişim, Budunmerkezcilik ve Öteki" başlıklı çalışmada, "budunmerkezcilik" bakış açısıyla "kültürel görelilik" bakış açısının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Başka bir anlatımla ele alınan örnek olaylar ...
  • Küresel Markalar, Yerellik Ve Kültürel Göstergeler 

   Deneçli, Ceyda (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-01)
   The cultural values that have influence on the consumers’ brand or product perceptions differ from country to country. The global brands also develop local strategies by using the countrys’ cultural signs in which they ...
  • Küreselleşme Ve Küresel Markalaşma: Yerellik Ve Kültürel Göstergeler Bağlamında Pringles Örneği 

   Kınay, Ömür (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2013-04)
   It is no argument that the world has become an increasingly interactive place. This is an obvious result of globalization. In direct parallel to this, different brands have adapted their advertising strategies wherein ...
  • SILAC-Based Mass Spectrometry Analysis reveals that Epibrassinolide induces apoptosis via activating Endoplasmic Reticulum stress in prostate cancer cells 

   Obakan Yerlikaya, Pınar; Barrero, Carlos; Çoker Gürkan, Ajda; Arısan, Elif Damla; Merali, Salim; Ünsal Palavan, Zeynep Narçın (Public Library Science, 1160 Battery Street, Ste 100, San Francisco, Ca 94111 Usa, 2015-09-09)
   Epibrassinolide (EBR) is a polyhydroxylated sterol derivative and biologically active compound of the brassinosteroids. In addition to well-described roles in plant growth, EBR induces apoptosis in the LNCaP prostate cancer ...
  • Study Of The Effect Of Urban Walls On Social Interactions 

   Aboutaleb, Narges; Mianroudi, Sahar Hasani; Movahed, Farzad Saberi (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Facade of a building is effective in the shape of a city. These facades shape the view of city when they put together. The first panel introduces the city to travelers and tourists, that is why it is particularly important ...
  • The Analysis Of Environmental Effects On The Design And Production Of Arts In Use, Based On Principles Of Human Geography (Case Study: Iranian Carpet) 

   Moghanipoor, Majidreza; Marasy, Mohsen (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   The main topic of this article is recognition and analysis of influences of "Arts in use", as a human phenomenon (from a geographical viewpoint) and one of physical manifestations of culture ( from the environmental ...
  • The Impacts of Congnition and Culture on Architectural Design 

   Tosun, Vehbi; Akbaş, Gamze; Erçetin, Arzu (2019-08)
   "Cognitive psychology" which can be defined as the scientific examination of the mind, has been handled by many disciplies such as architecture, city planning, education and psychology. In the field of architecture, in ...
  • Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
   Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...
  • Türkistan’dan Göç ve Köklerle Bağ Kurmak 

   Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
   Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...
  • Visual Culture In The New Communication Environment: E-Government As A Case Study 

   Erdal, Cengiz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   Emerging of internet and broadband connection enabling large amount of information to be transferred from one point to another have caused many services to be transferred to virtual environment causing face to face ...