Now showing items 1-9 of 9

  • Canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel yöntemle incelenmesi 

   Aydıngüler, Mustafa Hikmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-03)
   Bu çalışmada canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel olarak incelenmesi ele alınmıştır.Çalışmanın ikinci bölümünde canlandırma bir kavram olarak ele alınmış ve tanımı yapılmıştır. Canlandırmanın tarihçesi ...
  • Case Studies with Treatment Interventions among Ten Family Businesses in Istanbul 

   Tarhan, İbrahim Ethem (2012)
   The primary purpose of this study was to present family businesses in Turkey as case studies as a way to describe the extent to which family members were aware of their family business dynamics and of any issues that ...
  • Elektronik haberleşme alanında idarenin düzenleme, denetleme ve yaptırım yetkisi 

   Özelçi, Mustafa Aytaç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2012-05)
   Elektriksel işaretlere dönüştürülebilen her türlü işaret, sembol, ses, görüntü ve verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla ...
  • Google's localization strategy in marketing communication techniques by using Doodle: Doodle examples in Turkey 

   Koçak, Sevinç (2019-12)
   Markalar küreselleşen pazar koşulları ve değişen tüketici profilleri nedeniyle pazarlama iletişimi çalışmalarını gerçekleştirirken hem küresel hem de yerel davranarak konumlanma stratejisi benimseme eğiliminde devam ...
  • Haberleşmenin Engellenmesi Suçu 

   Hacıfazlıoğlu, Tuğçe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
   Haberleşme özgürlüğü ve haberleşmenin engellenmesi suçu geniş bir perspektifle ele alınmaktadır. Haberleşme, toplumsal yaşamda olmazsa olmaz bir unsur olarak yer alır. Haberleşme hakkı, anayasa ile güvence altına alınmış, ...
  • Sinema Filmlerindeki Sanatsal Temalar Aracılığıyla Modern Kentlerin Pazarlanması 

   Özdel, Gizem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014)
   Günümüz dünyasında, küreselleşme ile birlikte modern kentlerin ülkeleri adına önemi artmıştır. Kentlerin, pazarlama adına yaptığı çalışmaların çağımızda sürekli ve stratejik bir şekilde yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. ...
  • Sinestezi ve iletişim tasarımı 

   Öçal, Sedat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2010)
   Bu çalışmanın amacı sinestezi kavramını sosyal bilimler, özellikle de iletişim tasarımının ilgi ve çalışma alanı içine almaktır.Birinci bölümde sinestezi ile ilgili genel tanımlamalar yapılmış ve sinestezi sanat ilişkisi ...
  • The New Emergent Multimedia Content And Digital Rights Management 

   Carvalho, Jeferson de (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   Culture in the digital environment, after a drastic reduction in the cost of storage and editing, allowed remixing and faster sharing than in the analog age. The result of this new content is no longer published or ...
  • The Role Of New Information And Communcatıon Technologıes In The Performance Of Publıc Relatıons (Case Study: Electronıc Payment Card Network ""Shaparak"")" 

   Vosoghpour, Farkhondeh; Jafari, Ali (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   The main objective of this study is the role of new information and communication technologies in the performance of public relations (case study of Shaparak network). This survey method is scrolling and measuring tool ...