Now showing items 1-2 of 2

  • Dijital Ortamda Marka İletişimi: Tekstil Sektöründe Moda Bloglarının Tüketici Üzerindeki Etkisi 

   Yengin - Ataman, Didem; Sağıroğlu, Yakup (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2012-07)
   Information and communication technologies are developing and changing with each passing day. All these changes have a great impact on society's life style. With the ripple effect of internet usage people get advantages ...
  • Marka İletişiminde Instagram Kullanımı 

   Öymen Kale, Gözde (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Bilgi iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri pazarlama iletişimi dahil birçok alanda değişime yol açmıştır. Günümüzde işletmeler yoğun olarak ayakta kalabilme, küresel ...