Now showing items 1-7 of 7

  • Bilgi Ekonomisi Ve Türkiye 

   Kuvvetli Yavaş, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Toplumsal refahın yükseltilebilmesi, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışının sağlamasıyla mümkündür. Uluslararası rekabet gücünü artırmak, verimlilik artışına, emek ve kaynak yoğun ürünlerde uzmanlaşmadan katma değeri ...
  • Bilgi okuryazarı: Bilgi toplumunun bireyi 

   Yılmaz, Bülent (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1996-05-12)
  • Bilgi toplumu 

   Titiz, Tınaz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1995-09-10)
  • Ethics in New Media: The Case Of Bobiler.org 

   Yengin, Deniz; Küçükerdoğan, Bülent (Medimond S R L, Via Maserati 5, 40128 Bologna, 00000, Italy, 2012-03-07)
   Today's environment, where knowledge is considered to be the most essential capital, is regarded as information society. Having become a significant value for the economies which go through the period of structuring, ...
  • Türkiye’de Bilgi Ekonomisi Ve İstihdama Katkısı 

   Şit, Mustafa; Şit, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ekonomisi makro düzeyde; ekonomik büyüme ve istihdamı, dış ticareti, devresel dalgalanmaları ve ülkelerarası gelir dağılımını etkilemektedir. Bu çalışmada da, Türkiye’de bilgi ekonomisinin mevut durumu incelenmiş ...
  • Türkiye’de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları 

   Mollaibrahimoğlu, Melek (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ekonomisi; bilgiyi yoğun olarak bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanılmasında merkez olarak gören ekonomidir. Bilgi, insan odaklı olduğundan yeni teknolojilerin buluşuna yardımcı olmakta ve bu özelliğinden ötürü ...
  • Yeni Medya Aracı Bilgisayar Oyunlarında Toplumsal Cinsiyetin İnşası 

   Kan, Deniz (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2012-10)
   The developments in information Technologies have given rise to the computer games which forms the new information technologies. Today, the computer games which have developed since 1960s have an important role in the ...