Now showing items 1-8 of 8

  • Bilgi Ekonomisi Ve Türkiye 

   Kuvvetli Yavaş, Hilal (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Toplumsal refahın yükseltilebilmesi, sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışının sağlamasıyla mümkündür. Uluslararası rekabet gücünü artırmak, verimlilik artışına, emek ve kaynak yoğun ürünlerde uzmanlaşmadan katma değeri ...
  • Bilgi Ekonomisi Ve Türkiye’ nin Kalkınmasındaki Rolü 

   Başusta, Berna (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı dönüşümlerle gelişen bilgi ekonomisinin yarattığı yeni değerler, büyüme ve kalkınma üzerinde önemli değişiklikler yaratmıştır. Bilgi ve teknolojileri üreten ülkeler global anlamda ...
  • Bilgi Ekonomisinde Verimlilik Paradoksu 

   Oğuz, Senem (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
  • Bilgi Ekonomisine Yön Veren Yaratıcı Sınıf Profili Ve Göç Tercihleri (İstanbul Örneklemi) 

   Evren, Gabriela Oana (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında yaşanan hızlı değişim küresel ölçekte üretim biçimlerini ve sınıf olgusunu etkilemiştir. Yeni Ekonomi’nin güçlü oyuncuları bu değişime hızlı adapte olabilen ve yatırımlarını bu ...
  • Fiziki Olmayan Varlıklar Ve Değerleme Sorunu 

   Çelebi, Atahan (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Sanayileşmiş ülkelerde itici gücü oluşturan sektörlerin giderek bilgi ekonomisi temeline oturmasıyla, gerek firma bazında gerekse ekonomiler arasında uluslararası rekabetin merkezine ar-ge, beşeri sermaye, marka değeri ...
  • Türkiye’de Bilgi Ekonomisi Ve İstihdama Katkısı 

   Şit, Mustafa; Şit, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ekonomisi makro düzeyde; ekonomik büyüme ve istihdamı, dış ticareti, devresel dalgalanmaları ve ülkelerarası gelir dağılımını etkilemektedir. Bu çalışmada da, Türkiye’de bilgi ekonomisinin mevut durumu incelenmiş ...
  • Türkiye’de Yaşam Boyu Eğitim Politikaları 

   Mollaibrahimoğlu, Melek (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
   Bilgi ekonomisi; bilgiyi yoğun olarak bilgi-iletişim teknolojilerinin kullanılmasında merkez olarak gören ekonomidir. Bilgi, insan odaklı olduğundan yeni teknolojilerin buluşuna yardımcı olmakta ve bu özelliğinden ötürü ...
  • Yeni Ekonomi Ve Türkiye’de Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci 

   Güner, Billur (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)