Now showing items 1-6 of 6

  • Dergi Reklamlarında Spor Ünlüsü Kullanımı: GQ Türkiye Örneği 

   Katırcı, Hakan; Yüce, Arif (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   Using celebrities in magazine ads is a popular advertising technique around the world. The purpose of this paper is to analyse sport celebrity endorsements in GQ Turkey. A content analysis approach is used to analyse ...
  • İstanbul'da ki devlet müzeleri ve özel müzelerin reklam stratejileri açısından değerlendirilmesi 

   Aksoy, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2016-06)
   İlk insanların ortaya çıkışı ile başlayan geçmiş düşüncesi, bu düşüncelerin nesilden nesile sözlü olarak aktarılması ve bu düşüncelerin çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak kayda alınması, tarih kavramının ortaya ...
  • Popüler Kültürün Sanat Ve Tasarım Ürünlerini Kitschleştirmesi 

   Kahraman, Mehmet Emin (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-10)
   In this study, the concept of kitsch as an symbol of popular culture is analyzed. Moreover, its impact on designer’s products is explored in relation to culture as well the use of works of art as kitsch. The use of kitsch, ...
  • Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması 

   Yörük, Pelin Atila (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2018)
   Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması Pelin Atila Yörük Tüketici şahsi ihtiyacı için kendisine mal arz edilen ve hizmet tedarik edilen kişidir. Reklamlar, mal ve hizmetlerin tüketicilere ...
  • Bir Star Olarak Cüneyt Arkın’ın Reklam Filmlerine Yansıyan İmajı 

   Akdaş, Cangül (Istanbul Medeniyet Universitesi, 2017)
   Reklam pazarında önemli bir paya sahip olan televizyon reklamları, özellikle ünlü isimleri kullanarak hedef kitle üzerinde etkili bir yöntem izlemeye çalışmaktadır. Star imgesi, sinema sektöründe reklamın kendisi olarak ...
  • Tüketim Olgusunun Sinemada Kullanımı: Fıght Club Filminin İncelenmesi 

   Kınay, Ömür (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2014-04)
   “Tüketim toplumu”, bugün yürürlükte olan toplum yapısının, yapılan birçok tanımlamalarından sadece bir tanesi olmaktadır. Tüketim toplumu denilince akla ilk gelen ‘tüketme’ edimi Fight Club filminde, ürün yerleştirme ...