Now showing items 1-2 of 2

  • EOG Sinyalleri için Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırılması 

   Gürkan, Güray; Gürkan, Serkan; Uşaklı, Ali Bülent (IEEE, 2012)
   Bu bildiride, belirli göz hareketleri sonucu elde edilen elektrookülogram (EOG) sinyallerinin sınıflandırılması için Destek Vektör Makinesi (DVM) ve Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemleri karşılaştırılmaktadır. Göz hareketleri ...
  • Yapay sinir ağlarına dayalı yağış tahmin ve analizi 

   Uzunali, Alperen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı / Bilgisayar Mühendisliği Bilim Dalı, 2019)
   Günümüzde, küresel iklim değişimleri, canlıların yaşam ortamlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Yağış miktarlarındaki değişimler, beraberinde sorunlar getirmektedir. Doğal afetlerin büyük bölümünün, meteorolojik kaynaklı ...