Now showing items 1-1 of 1

    • Filmsel anlatıda hayvan söylenleri: Harry Potter'da Zümrüdüanka 

      Sarıoğlu, Mehmet Süha (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2009-08)
      Yaşamı boyunca insanoğlu, içinde bulunduğu ortamı hayvan ve bitkilerle paylaşmış, ister istemez bu değişik türdeki canlılarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki içinde olmuştur. İnsana özgü olan bu özellik, onun geçirmiş ...