Now showing items 1-1 of 1

    • "Truva Filmi" üzerinde " İlyada Destanı" Etkisi Göstergebilimsel Yaklaşım 

      Barokas-Kırlar, Safiye (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2005-01)
      İlyada yapıtından esinlenerek gerçekleştirilen Truva Filminin Göstergebilim çözümlemesinin yapılması amaçlanmıştır. Çözümleme yapılırken savaş, tanrı ve ölüm üçlemesi üzerinde durulmuştur. Temel amaç, yıllarca önce Yunan ...