Now showing items 1-7 of 7

  • A Combined Fuzzy AHP-goal Programming Approach to Assembly-Line Selection 

   Ayağ, Zeki; Özdemir, Rifat Gürcan (IOS PRESS, NIEUWE HEMWEG 6B, 1013 BG AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2007)
   In mass production, assembly-line balancing (ALB) problem has been a critical and repetitive issue for companies for long time. On the other hand, equipment selection for stations has also been another important problem ...
  • An Intelligent Approach to ERP Software Selection Through Fuzzy ANP 

   Özdemir, Rifat Gürcan; Ayağ, Zeki (TAYLOR & FRANCIS LTD, 4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND, 2007)
   During the implementations of enterprise resource planning (ERP) systems, most companies have experienced some problems, one of which is how to determine the best ERP software satisfying their needs and expectations. Because ...
  • Animasyon Sinemasına Ekoeleştirel Yaklaşım: “Wall-E” Filminin İncelenmesi 

   Güngör, Arif Can (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2015-01)
   Our century is an age of science and technology. At the same time, degradation of ecological balance and environmental pollution problems are in a parallel course against scientific and technological development. This ...
  • Çevre ve ekoloji kavramları kapsamında ideolojik yaklaşımlar ve sanat 

   Oruç, Zeren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2017-01)
   Tarih boyunca günün sosyal, politik ve ekonomik koşullarına göre şekil alan sanat, dönemin koşullarını yansıtmakla kalmamış, sergilediği eleştirel tutumla birçok şeyi değiştirmiştir. Toplumsal sorunlara kısa ve uzun vadede ...
  • Green Design; An Environmental Concern or an Aesthetic Approach 

   Karabetça, Aliye Rahşan (2018-10)
   The objective of this paper is to emphasize the importance and ethical concern of the green building design and its effects on climate change. It also aims to reveal the role of concerned designers in terms of conserving ...
  • Toplumsal sorumluluk ve bilinçlendirme kampanyaları: TEMA Vakfı örneği 

   Bozkurt, Serap (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2009)
   Özellikle sanayi devriminden sonra insanlık, yeni düşünce akımlarının ortaya çıktığı, gelişimin ve değişimin hız kazandığı ve üretimin seri hale geldiği yepyeni bir çağa girmiş oldu. Ancak tüm bu olumlu gelişmelerin yanı ...
  • Vocational Academic Choice And Students' Perceptions 

   Akın, Fahamet; Yıldırım, Osman (Int Scientific Conference Sgem, 14, Kilment Ohridsky Blvd, Sofia, 1797, Bulgaria, 2010)
   As it is well-known, Holland's theory of vocational choice offers a dependable framework for students' college expectations and experiences. According to Holland's theory of vocational choice, students' personally types ...