Now showing items 1-1 of 1

    • Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri 

      Kaya, Muharrem (Folklor/Edebiyat Dergisi, 2004)
      Türk kültürünün en önemli eserlerinden olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikâyeler, masal, efsane, türkü olarak sözlü kültürde de yaşamıştır. Bu yazıda, Dede korkut Kitabı’nın en dikkati çeken bölümlerinden Deli Dumrul’un hem ...