Now showing items 1-1 of 1

    • Genç Temuçin Romanında Halk Kültürü Unsurları 

      Kaya, Muharrem (Dergah Yayınları, 2010)
      Geleneksel anlatıların edebi eserde nasıl kullanıldığıyla, tarihi kaynaklarda yer alan bilgilerle edebi eser arasındaki bağlantılarla ilgili bir yazıdır. Önce Genç Temuçin romanında anlatılan hayat hikâyesinin Lord Raglan’ın ...