Now showing items 1-20 of 29

  • Avrasya Ekonomik Topluluğu, Enerji Politikası ve Ukrayna Krizi 

   Yesevi, Çağla Gül (Beta Yayınları, 2014)
  • Avrasya'da işbirliği ve bütünleşme sürecinde uluslararası örgütlerin rolü 

   Yesevi, Çağla Gül (İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, 2013)
   Orta Asya’da değişen sisteme uygun olarak çok taraflı artan işbirlikleri görüldü. 11 Eylül olayı ve ardından gelen Afganistan operasyonuyla, bölge ülkeleri, teröre karşı işbirliğinde bulunmuşlardır. 11 Eylül’den sonra, ...
  • Classification of War 

   Yesevi, Çağla Gül (Oxford: Inter-disciplinary Press, 2011)
   War will be defined in broader perspective. War between nation-states will be disregarded. War comprises organized psychological pressures, all kinds of restraints, physical and psychological abuses, usage of aggressive ...
  • Considering Pipeline Politics in Eurasia: South Stream, Turk Stream and TANAP 

   Yesevi, Çağla Gül (2018)
   After the dissolution of the Soviet Union, the newly independent Republics entered the international arena. As a result, the Caucasus-Caspian region, which possesses significant natural resources such as natural gas and ...
  • Energy and Climate Change Policies of Russia and China 

   Yesevi, Çağla Gül (New Castle: Cambridge Scholars Publishing, 2014)
   The article entitled “Energy and Climate Change Policies of Russia The article entitled Energy and Climate Change Policies of Russia and China” by Çağla Gül Yesevi and Ceren Uysal Oğuz aims to analyse the meaning and ...
  • Energy Relations between Turkey and Russia: Conflict In Energy Projects 

   Yavuz Tiftikçigil, Burcu; Yesevi, Çağla Gül (2014)
   Energy is the most strategic sector which necessitates long term decisions that highly affect the economy, development, internal security and foreign policy of a country. Continuing significance of oil and gas in geopolitics ...
  • Female terrorism 

   Yesevi, Çağla Gül (2014-05)
   This paper aims at highlighting reasons behind female terrorism. There has been a debate that maternal ethic and maternal thinking gendered from motherhood and non-violence. In that sense, women have been symbolized as ...
  • Gezi Parkı’nda Ne Oldu : Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi 

   Akgün, Mensur; Cop, Burak; Emre, Yunus; Yesevi, Çağla Gül (Istanbul Kültür University / Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi / Global Political Trends Center, 2014)
   Araştırmada üç soruya cevap arıyoruz, bu yüzden elinizdeki kitabı üç bölüme ayırdık. İlk bölümde, insanların neden bu protestolara katıldıklarını anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İkinci bölümde, Gezi Parkı içinde ve çevresinde ...
  • Güvenlikleştirme teorisi açısından İsrail'in Türk dünyası politikası 

   Yesevi, Çağla Gül (2017-03)
   Çalışma kapsamında, Kopenhag Okulu teorisyenlerinin üzerinde çalıştıkları güvenlikleştirme teorisi açıklanmıştır. Bu teorinin ışığında, İsrail’in Türk Dünyası ilişkileri analiz edilmiştir. Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, ...
  • Irak'ın Enerji Denklemi: Türkiye - Irak Enerji İlişkilerinde Çoklu Aktörler 

   Yesevi, Çağla Gül (2015-02)
   Türkiye-Irak enerji ilişkileri sadece iki devlet arasındaki ilişkilerden etkilenmemektedir. Bu ilişkinin çoklu aktörleri bulunmaktadır. Bu çalışmada, öncelikle Irak’ın enerji sektörünün tarihçesi, bugünkü durumu ve ...
  • İran'ın enerji sektörü: İran'ın yumuşak ve akıllı gücü 

   Yesevi, Çağla Gül (İstanbul: Beta Yayınları, 2015)
  • İsrail istihbaratı ve MOSSAD 

   Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınları, 2014)
  • İsrail Ordusu ve İstihbarat Örgütleri 

   Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınevi, 2018)
   Kitabın ilk bölümünde, İsrail’in jeopolitik konumunun, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısının genel değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail’in güvenliğini etkileyen coğrafi, siyasal, sosyal ve ekonomik koşullar incelenmiştir.İkinci ...
  • İsrail Silahlı Kuvvetleri 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   Bu çalışmada, öncelikle İsrail’in jeopolitik değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail ve komşularının nüfusları ve yüzölçümleri incelenmiştir. İsrail’in komşularıyla geçmişten günümüze devam eden sorunları üzerinde durulmuştur. ...
  • İsrail’in Devlet İmajının Şekillenmesi 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Çalışma kapsamında, İmaj teorisi açısından İsrail’in devlet imajını oluşturan unsurlar açıklanmıştır. İsrail’in negatif öz imajını şekillendiren tehdit, sürgün, Antisemitizm ve soykırım konularına değinilmiştir. İsrail’in ...
  • İsrail’in Güvensizliği ve İsrail Askerî İstihbaratı 

   Yesevi, Çağla Gül (2014)
   İsrail’in güvensizliği kurulduğu yıldan beri değişmeden devam etmektedir. Başbakan Ben Gurion, 1948 yılında, istihbarat birimlerinin yapılandırılmasına karar vermiştir; İsser Beeri, askeri istihbarattan sorumlu olmuştur. ...
  • Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 

   Yesevi, Çağla Gül; Akgün, Mensur; Tiryaki, Sylvia (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2014)
   Kitabın amacı, bölgesel ve uluslararası politikadaki güncel eğilimleri incelemek, yeni eğilimleri tespit etmektir.
  • New Regionalism in Post-Soviet Territory: Evolution from Eurasian Economic Community to Eurasian Economic Union 

   Yesevi, Çağla Gül (MCSER Publishing, Rome-Italy, 2014-11)
   The post-Soviet region has been facing challenges such as ethnic conflicts, regime instabilities, separatism; border disputes, foreign rivalry, neo-imperial policies, security problems, human and drug trafficking, and ...
  • Orta Asya’da İşbirliği ve Bütünleşme: Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Örneği 

   Yesevi, Çağla Gül (Global Political Trends Center Istanbul Kültür University, 2013-01)
   This study examines the Collective Security Treaty Organization and its effects on cooperation and unification processes among Central Asian states. It argues that cooperation and unification among Central ...
  • Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Politikası 

   Yesevi, Çağla Gül (2017)
   Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için uluslararası bir anlayışın, devlet kurumları tarafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı yüksek bir ülkedir. Bu durum, ...