Now showing items 1-2 of 2

  • Hizmet Sektöründe Kalite Yönetimi 

   Yıldız, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / Kalite ve Ürün Yönetimi Bilim Dalı, 2011-03)
   Bu araştırma ile Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi?nin, kanuni ehliyeti yerine olan hastalarına yönelik hizmet veren bölümlerinde beklenen ve algılanan hizmet ...
  • Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği) 

   Yıldız, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2017)
   İstanbul ili Fatih ilçesindeki ortaokullarda çalışan öğretmenlerin yönetime katılım algıları ile örgütsel güven düzeylerinin cinsiyete, yaşa, meslekteki hizmet yılına, branş türüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ...