Now showing items 1-3 of 3

  • A Video Projection Mapping Conceptual Design And Application: Yekpare 

   Ekim, Berna (The Turkish Online Journal Of Design Art And Communication, 2011-07)
   Can recent developments in video projection techniques aid us in finding new ways of expressing our creativity and creative audio-visual works on a new surface other than the screen? Video Mapping is one of the newest ...
  • Görsel iletişim tasarımı açısından dergi kapak tasarımları: Elele dergisi kapak tasarımlarının çözümlenmesi 

   Ekim, Berna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2011-04)
   Basılı yayın ürünlerinden biri olan dergiler, kapaklarında yer alan görsel kodlar aracılığı ile hedef kitlesine ulaşmaktadır ve ilk etkileşimi oluşturmaktadır. Oluşan bu iletişim görsel bir iletişim kapsamında ele alınabilecek ...
  • Vernacular Creativity and a New Media: Istockphoto 

   Yengin, Deniz; Ekim, Berna (The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, 2011-07)
   Globalization or McLuhan’s “Global Village” concept is increasingly getting a clearest shape. Along with globalization, communication mediums are also developing. They have the qualities of being digital, interactive, and ...