Now showing items 1-1 of 1

    • Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası P/D Anomalisi 

      Çetiner, Emine Müge; Avedikyan, Sevan (2017)
      Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasında kesitsel anomalilerden piyasa değeri / defter değeri oranı anomalisinin Ocak 2011 – Aralık 2015 döneminde mevcut olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla ...