Now showing items 1-2 of 2

  • Sosyal Medya Ve Akıllı Mobil Teknoloji: Akıllı Sosyal Yaşamlar 

   Ataman Yenğin, Didem (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
   İletişim bireyler ve toplumlar için var olmanın önemli koşullarından biridir ve bu noktada iletişim araçları da aynı etki ve öneme sahiptir. Teknolojik gelişmelerle değişen ve gelişen iletişim araçları gün geçtikçe ...
  • Tüketim kültürünün aracı olarak reklamlarda nesneleşen birey ya da bireye dönüşen nesne 

   Ataman Yenğin, Didem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014-04)
   Teknolojik gelişmeler hayatın her alanında değişikliklere sebep olduğu gibi bireylerin izlediği şeylerde, tüketim alışkanlıklarında, beklentilerinde de değişiklikler yaratmaktadır. Küreselleşen dünyada ulaşılabilirliğin ...