Now showing items 1-9 of 9

  • Adapazarı Zeminlerinde Sıvılaşabilirliğin Lojistik Regresyon ile Değerlendirilmesi 

   Mert, Ahmet Can; Arel, Ersin; Önalp, Akın (2018-09)
   Adapazarı bölgesinde, geniş veri tabanına sahip koni penetrasyon deney (PCPT) sonuçları kullanılarak zemin sıvılaşıma olasılığının belirlenmesi amacıyla bir lojistik regresyon modeli geliştirilmiştir. Model girdileri olarak, ...
  • Assessment of Slope Stability Problems in an Open Pit Quarry; an Example from Istanbul Cebeci Region, Turkey 

   Er, Selman; Yılmaz, Murat; Tuğrul, Atiye; Ertin, Altay; Tokgöz, Nuray; Arel, Ersin (Springer Int Publishing Ag, Gewerbestrasse 11, Cham, Ch-6330, Switzerland, 2015)
   Rock slope stability is one of the important problems for open pit quarrying. This paper presents an instability assessment for jointed sandstone cut slopes in Cebeci Region, Istanbul, Turkey. In the quarry site, Carboniferous ...
  • Geotechnical Properties Of Adapazari Silt 

   Arel, Ersin; Önalp, Akın (Springer Heidelberg, Tiergartenstrasse 17, D-69121 Heidelberg, Germany, 2012-11)
   The geotechnical properties of silts have not been investigated extensively, because they are not found in every soil environment. It is even more difficult to understand the behaviour of silts when they are encountered ...
  • Liquefaction Of Silts: The Adapazari Criteria 

   Bol, Ertan; Önalp, Akın; Arel, Ersin; Sert, Sedat; Özocak, Aşkın (Springer, Van Godewijckstraat 30, 3311 Gz Dordrecht, Netherlands, 2010-08)
   Ground failures in the form of liquefaction, loss of bearing capacity and soil softening have been observed during the 1999 Marmara (Turkey) earthquake. Research to understand the failure phenomena has been carried out ...
  • Rock slope stability assessment of limestone quarry; an example from Istanbul Cebeci region, Turkey 

   Yılmaz, Murat; Tuğrul, Atiye; Er, Selman; Ertin, Altay; Tokgöz, Nuray; Arel, Ersin (Springer International Publishing Ag, Gewerbestrasse 11, Cham, Ch-6330, Switzerland, 2015)
   The Cebeci Region is characterised by famous outcrops of Carboniferous Limestone which is mined out for aggregate production. The aim of this study is to investigate slope stability problems for heavily jointed karstic ...
  • The effect of clay mineral content on the dynamic response of reconstituted fine grained soil 

   Arel, Ersin; Önalp, Akın; Olgun, Güney C. (Springer, Van Godewijckstraat 30, 3311 Gz Dordrecht, Netherlands, 2018-10)
   Fine grained soils with considerable amount of silt may exhibit sand-like or clay-like behavior depending on several factors such as the amount of fines and clay content, as well as the consistency limits, other variables ...
  • The Spatial Distribution of Liquefaction Susceptibility by Logistic Regression Model adapted for Adapazari, Turkey 

   Mert, Ahmet Can; Arel, Ersin; Önalp, Akın (2020)
   A logistic regression model has been developed for evaluation of soil liquefaction by the use of cone penetration test (CPTu, PCPT) on data collected from Adapazarı, Turkey. The model inputs are the clean sand equivalent ...
  • Turba Üzeri̇nden Geçirilen Boru Hatları için Dolguda Rijit Kolonla Zemi̇n İyileştirmesi 

   Önalp, Akın; Arel, Ersin; Koçak, F.Seçkin (2018-09)
   Zeminde jet grout ile rijit kolon oluşturma; yöntemi, hızı ve görece düşük maliyeti nedeniyle Türkiye'de son yıllarda birçok zemin iyileştirme projesinde uygulanır olmuştur. Bu gelişme kazık uygulamasına bağımlı inşaat ...
  • Yayılı Temel BoyutlandırmadaYatak Katsayısı Kavramının Uygulanabilirliği 

   Arel, Ersin; Bozkurt, İbrahim; Önalp, Akın (2018-09)
   Bildiride, yatak katsayısı kavramının yayılı temel boyutlandırılmasında ne denli uygulanabilir olduğu araştırılarak bu yöntemle yayılı temellerde hesaplanan oturmaların, doğrusal olmayan davranışı esas alan yöntemlerle ...