Now showing items 1-4 of 4

  • “A AY” VE “BAL” Filmlerinde Çocuğun Ölüm Kavramını Nasıl Anlamlandırdığı Üzerine 

   Akdaş, Cangül (Kesit Akademi Dergisi, 2017-03)
   Ölüm, insanlığın var oluşundan bu yana onu tıpkı bir gölge gibi takip etmektedir. Bu gölge, yaşamla aynı olmasına ve yaşamın ardında kalmasına rağmen kişinin bir bütün olmasını sağlamaktadır. İnsanoğlu, yaşamın anlamını ...
  • Kentte Sinema Salonlarının Evrimi: İzmit Örneği 

   Akdaş, Cangül (JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 2017)
   Kentler de tıpkı insanlar gibi yaşamaktadır. Kentler nasıl yapısal bağlamda var olduğu coğrafyaya uyum sağlıyorsa, aynı şekilde yaşadığı çağa da uyum sağlamaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde çalışmanın konusu, sinema ...
  • Sinemada İspanya İç Savaşı'nın Yeniden Kurgulanması Üzerine: Land And Freedom - 1995 

   Akdaş, Cangül (JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITIES SCIENCES RESEARCH, 2017)
   Toplumları derinden etkileyen olaylar ya da olgular birer tarihi nitelik kazanmaktadır. Tarih, ilkel zamanlarda mağara duvarlarında, kâğıdın icat edilmesi ile de yazılı olarak muhafaza edilmiştir. Teknolojinin gelişmesiyle ...
  • Bir Star Olarak Cüneyt Arkın’ın Reklam Filmlerine Yansıyan İmajı 

   Akdaş, Cangül (Istanbul Medeniyet Universitesi, 2017)
   Reklam pazarında önemli bir paya sahip olan televizyon reklamları, özellikle ünlü isimleri kullanarak hedef kitle üzerinde etkili bir yöntem izlemeye çalışmaktadır. Star imgesi, sinema sektöründe reklamın kendisi olarak ...