Now showing items 1-1 of 1

    • Marka İletişiminde Instagram Kullanımı 

      Öymen Kale, Gözde (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-04)
      Bilgi iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkileri pazarlama iletişimi dahil birçok alanda değişime yol açmıştır. Günümüzde işletmeler yoğun olarak ayakta kalabilme, küresel ...