Now showing items 1-2 of 2

  • Ağ Etkisi Ve Teknoloji Şirketlerinin Yaşam Döngüsü Üzerindeki Etkisi 

   Çelebi, Atahan (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2016-04)
  • Fiziki Olmayan Varlıklar Ve Değerleme Sorunu 

   Çelebi, Atahan (İstanbul Kültür Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İktisat Bölümü, 2014-03)
   Sanayileşmiş ülkelerde itici gücü oluşturan sektörlerin giderek bilgi ekonomisi temeline oturmasıyla, gerek firma bazında gerekse ekonomiler arasında uluslararası rekabetin merkezine ar-ge, beşeri sermaye, marka değeri ...