Now showing items 3367-3386 of 5552

  • Multiple Oscillations and Phase Locking in Human Gamma Responses: An Essay in Search of Eigenvalues 

   Başar, Erol (Anka Publisher, 116-11 Sok No.10 K 2 D 2, Bornova, Izmir 35050, Turkey, 2012)
   This report describes a new strategy to analyze and interpret the fine structure of the human brain's gamma oscillations between the frequency ranges of 28 to 48 Hz. There are at least 3-4 phase/time-locked gamma responses ...
  • Multiple Sclerosis: Association with the Interleukin-1 Gene Family Polymorphisms in the Turkish Population 

   Çoker Gürkan, Ajda; Işık, Nihal; Arman, Ahmet; Aydın Cantürk, İlknur; Candan, Fatma; Aktan, Şule; Erzaim, Nilüfer; Arıcı Düz, Özge; Aydın, Tuğrul; Türkeş, Muzaffer (Informa Healthcare, Telephone House, 69-77 Paul Street, London Ec2A 4Lq, England, 2013-10)
   Background: Multiple Sclerosis (MS) is a neurodegenerative disease. It involves inflammation and demyelination. Since cytokines play an important role in the development of MS, genes encoding cytokines such as the Interleukin ...
  • Multiplication and strogly compact friendly operators 

   Mısırlıoğlu, Remzi Tunç (2010)
  • Multivalued p-valent starlike functions 

   Çağlar, M.; Polatoğlu, Yaşar; Şen, A.; Yavuz, Emel; Owa, Shigeyoshi (2007)
  • Multivalued Sakaguchi functions 

   Fen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Matematik - Bilgisayar / Mathematics and Computer Science (2007)
   Let A be the class of functions f(z) of the form f(z) = z +a2z2 + ··· which are analytic in the open unit disc U = {z ∈ C||z| < 1}. In 1959 [5], K. Sakaguchi has considered the subclass of A consisting of those f(z) ...
  • Multivalued starlike functions of complex order 

   Polatoğlu, Yaşar; Çağlar, Mert; Owa, Shigeyoshi; Yavuz, Emel; Şen, Arzu (2008)
   Let Aα be the class of functions f(z) = z α (z + a2z 2 + · · ·) which are analytic in the open unit disc U. For f(z) ∈ Aα using the fractional calculus, a subclass S ∗ α (1−b) which is the class of starlike functions ...
  • Multivalued starlike functions of complex order 

   Polatoğlu, Yaşar; Yavuz, Emel; Çağlar, Mert; Owa, Shigeyoshi (2008)
   Let S ∗ λ (1−b)(b 6= 0, complex) denote the class of functions f(z) = z+a2z 2+· · · analytic in the open unit disc D = {z ∈ C||z| < 1} which satisfy for z = reiθ ∈ D, f(z) z 6= 0 and Re · 1 + 1 b µ z (Dλ f ...
  • Music Museum Designing Solutions According To Cultural Sustainability In Tabriz 

   Abr, Shahram Boluri; Alamdari, Lachin Pahlyan (The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 2016-07)
   Tabriz is the capital and largest city of Azerbaijan, an ancient city that has a great reputation and also city of innovations in Iran. But it is worth to discuss about the weakness point of this great city with thousands of ...
  • Musicians' Union; as an example of the institutionalization of networks in music 

   Yıldız, Kıvılcım (2019-04)
   Musicians1 Unions which are partly autonomous and partly governmental, directed state funds and private sector resources. They aim at emancipating cultural policies from the personal choices of politicians over the use of ...
  • Mutagenic efficiency of gamma irradiation in two soybean varieties 

   Özbek, N.; Atak, Çimen (1984)
   Efficiency of gamma irradiation on certain characteristics such as seedling height and dry weight of Amsoy-71 and Calland soybean varieties has been measured considering to use this mutagen effectively in mutation breeding. ...
  • Mutfak tasarımında modüler sistemlerin kullanıcı ergonomisi açısından değerlendirilmesi 

   Sak, Güliz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2014-05)
   Mimarlar, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda oluşturdukları yapay çevrede, eylemlerin daha verimli gerçekleştirmesini, minimum enerjiyle maksimum performans elde etmesini amaçlamaktadırlar. Bu sebeple de ergonomi ...
  • Mutluluk ve okul başarısı 

   Alpay, Meral (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1989)
  • Mücadeleden geri çekilmek 

   Dretkurs, Rudolf (İstanbul Kültür Üniversitesi / Eğitim Fakültesi, 1988)
  • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde Ekonomi Dersinin Önemi 

   Tarhan, İbrahim Ethem (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 2011)
   Günümüzde öğretim üyeleri, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde branş dersleri olmayan işletme Yönetimi, Ekonomi, Pazarlama Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi gibi derslerin öğrencilere faydası olup olmadığını tartışmaktadırlar. ...
  • Mühendislik ve Mimarlıkta Enerji Etkin Tasarım İlkeleri 

   Mimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecture Makaleler / Articles (2007)
  • Mühürde sahtecilik 

   Bozyel, Hafit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2018)
   Mühür, Devlet ve hükümet makamları veya kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından, alınan bir kararın veya hukuki işlemin bu makamlarca yapıldığını göstermek veya bazı işlem veya ...
  • Mülteciler ve sığınmacılar hakkında idarenin görevleri-yetkileri ve yargısal denetim 

   Altınok Çalışkan, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Hukuk Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-11)
   Bu çalışmada ortaya konulması hedeflenen, mültecileri (refugee) ve sığınmacıları (asylum seekers) idare hukuku açısından irdeleyerek, bunlar üzerinde idarenin görev ve yetkilerini saptamaktır. Kaçınılmaz olarak görev ve ...
  • Müteselsil Kefalette Def’iler 

   Acar Ünal, Özlem (Seçkin Yayıncılık, 2018-03)
   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kişisel bir teminat olan kefalet sözleşmesinde önemli bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden bir kısmı, müteselsil kefalet sözleşmesine ...
  • Müze Mekan Tasarımı ve Masumiyet Müzesi Analizi 

   Çolak, Şafak Merve (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı / İç Mimari Tasarım Bilim Dalı, 2016-05)
   Müzeler, geçmişten günümüze kadar anlara şahitlik eden, toplum kültürünü konusuna göre içinde barındırdığı topladığı ve koruduğu eserler sayesinde nesilden nesile aktaran eğitici bir misyon üstlenen kamusal yapılardır. ...