Now showing items 1-11 of 11

  • 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçları 

   Gezer, Reşat Doğukan Hazer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2016)
   Petrol, daha yeni keşfedildiği zamanlardan itibaren hem onu keşfeden devletlere bir kısım yararlar sağlamış, hem de bu devletlerin başına bela olmuştur. İnsanlığın ilerlemesi açısından bir basamak olarak görülebilecekken, ...
  • Ceza Muhakemesi Kanunu'nda uzlaşma kurumu 

   Şahin, Altuğ Kürşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013)
   Bu çalışmanın konusu 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ile usul hukukumuza giren uzlaşma kurumunun hukukumuzdaki uygulaması, etkinliği ve işlerliğini irdeleyip anlatmaktadır. Araştırma, uzlaşma kurumunun yürürlüğe girdiği ...
  • Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı ve denetimi 

   Çiftçioğlu, Cengiz Topel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2013-11)
   5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu?nu, suç şüphesinin öğrenilmesiyle başlayan soruşturma evresinin, adeta tek hukukçusu olan Cumhuriyet savcısını, bu evrenin odağına yani merkezine almıştır. Bu nedenle öğretide, Cumhuriyet ...
  • Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından Türk Hukukundaki yeri 

   Arslan, İzzet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015)
   Bu çalışma Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından Türk hukukundaki yerinin belirlenmesi üzerine yapılmıştır.
  • Komşu ülkeler ile Kürdistan bölgesinde petrol sözleşmelerin yasallığı 

   Ahmed, Ahmed (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015-06)
   Bu araştırma, Irak federal devletlette servetlerin geliri dağıtımı sebebiyle ortaya çıkan çekişmeleri ele almaktadır, ki bu anlaşmazlıklar çoğu zaman anayasada bulunan boşluklardan ve kelimelerin nitelik eksikliğinden ...
  • Memur disiplin hukukunun genel ilkeleri 

   Orman, Harun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2011-07)
   Kamu hizmeti, toplum düzeninin içinde ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç gösteren özel bir alandır. Kendine özgü kurumları ve kuralları vardır. Hedefi toplumsal düzenin işlemeyen yönlerini tamir ederek topluma düzen getirmek ...
  • Mühürde sahtecilik 

   Bozyel, Hafit (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2018)
   Mühür, Devlet ve hükümet makamları veya kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından, alınan bir kararın veya hukuki işlemin bu makamlarca yapıldığını göstermek veya bazı işlem veya ...
  • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m.165) 

   Tanrıvermiş, Atilla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2017)
   Tez No İndirme Tez Künye Durumu 452060 09.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu (TCK m.165) / The crime of purchasing or accepting goods ...
  • Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukuk'unda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu 

   Ekmekçi, İdil Su (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2015)
   Tez çalışmam olan "Suç ve Ceza Siyaseti Açısından Türk Ceza Hukuku'nda Uyuşturucu Madde Kullanma Suçu", iç hukukumuz başta olmak üzere ilgili düzenlemeler ile birlikte incelenmektedir. Çalışma, yasal düzenlemeler ile ...
  • TCK'da suçu bildirmeme suçu 

   Kolcu, Selahattin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2014-12)
   01.07.2005 tarihinden önce yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK'da sadece kamu görevlisinin suçu bildirmemesi suç olarak düzenlenmiştir. 01.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile genel nitelikli suçu bildirmeme ...
  • Türk Ceza Kanununda Kasten Öldürme Suçunda Haksız Tahrik 

   Durhan, Erkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı, 2017)
   Haksız tahrik, failin suç oluşturan fiilinin hukuka aykırılık ve diğer unsurları yanında onu suça sürükleyen ruh halinin de dikkate alınması sonucunda ortaya çıkmış bir kavramdır. Modern ceza hukukunda insan ruhuna etki ...