Now showing items 1-1 of 1

    • Societas Europaea (SE) Almanya açısından değerlendirme 

      Arslan, Burcu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2015-09)
      Tez çalışmasında tarihsel açıdan çok uzun bir sürece tabi olan Avrupa Şirketi – diğer tabiriyle Socieatas Europaea (SE) - konusu incelenmektedir. Çalışmada mümkün oldukça Almanya'nın Avrupa Şirketi'ne ilişkin önemine ...