Show simple item record

dc.contributor.advisorTunca, Zafer
dc.contributor.authorAynacı, Tuğba
dc.date.accessioned2016-02-09T09:11:20Z
dc.date.available2016-02-09T09:11:20Z
dc.date.issued2015-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/844
dc.description.abstract21. yüzyılda başta Avrupa Birliği olmak üzere bölgesel entegrasyonlara katılan ülkelerin dünya ticaretindeki rekabet güçlerini arttırarak güçlü duruma gelmesi diğer ülkelerin de ilgisinin bu konuya çekilmesine yol açmıştır.Türkiye, 1995 yılında Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmasına varmış ve bu anlaşma 1996 da yürürlüğe girmiştir. Gümrük Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaretine etkisi ise hala bir tartışma konusudur. Literatürde Gümrük Birliği'nin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki dış ticarete etkisini inceleyen birçok akademik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Gümrük Birliği'nin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki dış ticareti incelemektir. Bu bağlamda, AB 15 ülkeleri ile ithalat ihracat rakamlarının değişimi ele alınmıştır. Çalışmanın sonucuna göre yaklaşık yirmi yılık bir süreç içinde alınan sonuçlara baktığımıza, Gümrük Birliği sonrasında AB 15'in Türkiye'nin dış ticaretindeki payının azaldığı görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, Avrupa Birliği, Türkiye Dış Ticareti, Gümrük Birliği'nin Statik Etkileri, Gümrük Birliği'nin Dinamik Etkileritr_TR
dc.description.abstractIn the 21th century the rising number of countries which join regional integrations such as the European Union in order to increase their competition power in world trade leads other countries also direct their attention to this domain. In the year 1995, Turkey agreed upon customs union and this agreement came into force in 1996. The effects of the customs unions between Turkey and the European Union is still a matter of discussion. There are lots of studies investigating the effects of Turkish foreign trade with the European Union. The aim of this study is to examine the role of customs unions on Turkish foreign trade. The changes in the export and import quantities of Turkey will be investigated. According to the result of this study, it is observed that within the twenty year of period after the customs union the share of EU-15 in the Turkish foreign trade has been diminished. Key Words: Customs Union, European Union, Turkey's Foreign Trade, Static Effect of the Customs Union, Dynamic Effect of the Customs Unionen
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectAvrupa Birliğitr_TR
dc.subjectEuropean Uniontr_TR
dc.subjectEkonomik etkitr_TR
dc.subjectEconomic effecttr_TR
dc.subjectGümrük Birliğitr_TR
dc.subjectCustom Uniontr_TR
dc.subjectTicarettr_TR
dc.subjectTradetr_TR
dc.subjectTürkiyetr_TR
dc.subjectTurkeytr_TR
dc.subjectUluslararası ticarettr_TR
dc.subjectInternational tradetr_TR
dc.titleGümrük Birliği'nin Türkiye- Avrupa Birliği dış ticaretine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Impact of Custom Unions on the Foreign Trade of Between Turkey and EUtr_TR
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record