Güncel Gönderiler

 • Avrupa Birliği ülkelerinin siyasal partileri ve siyasal görsellik 

  Tanrıbilir, Ruşen Nurhayat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
 • Bir tür olarak bilim kurgu sineması ve Türk sinemasına yansımaları: Türk sinemasında bilim kurgu türü yapısal özellikleri çözümleme örneği 

  Zengin, İbrahim (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2006)
  Çalışmanın I. Bölümünde, bilim kurgu türü öncelikle bir kavram olarak ele alınmış; II. Bölümde sinemaya kaynak oluşturan yazın yapıtlarından yola çıkarak dünya sinemasındaki örnekleri incelenmiştir. III. Bölümde ise, dünya ...
 • Sultanahmet'in uzamsallığı ve kimliği 

  Özdemir, Ürün Anıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2007)
 • Sinestezi ve iletişim tasarımı 

  Öçal, Sedat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2010)
  Bu çalışmanın amacı sinestezi kavramını sosyal bilimler, özellikle de iletişim tasarımının ilgi ve çalışma alanı içine almaktır.Birinci bölümde sinestezi ile ilgili genel tanımlamalar yapılmış ve sinestezi sanat ilişkisi ...
 • İdeolojik göstergeler ve anlam aktarımı bağlamında "Cennetin Krallığı" filminin çözümlenmesi 

  Kaplan, Elif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-02)
  Doğru düşünme bilimi olarak adlandırılan ideoloji, en genel tanımıyla; insan eyleminin amacını, bu amaçlara nasıl varılacağını tanımlayan sosyal ve fiziki gerçekliğin niteliğini belirleyen bir değerlendirici ilkeler ...
 • Canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel yöntemle incelenmesi 

  Aydıngüler, Mustafa Hikmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-03)
  Bu çalışmada canlandırmanın uzaktan eğitim sürecine katkısının deneysel olarak incelenmesi ele alınmıştır.Çalışmanın ikinci bölümünde canlandırma bir kavram olarak ele alınmış ve tanımı yapılmıştır. Canlandırmanın tarihçesi ...
 • Zeki Demirkubuz'un filmlerindeki kadın figürlerinin işlenişi ve bu figürlerin kent olgusu içerisindeki konumları 

  Çakar, Nagihan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2013-07)
  Türkiye?de bağımsız sinemanın en etkin yönetmenlerinden birisi olan Zeki Demirkubuz, filmlerindeki kadın kahramanlar, kent olgusu içerisinde, suçlu ve kötü olduğu gibi aynı zamanda da suçsuz ve iyi karakterler olarak hayat ...
 • Yeni medya olarak çevrimiçi video portalları ve video portallarının incelenmesi 

  Dereli, Barış (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2013-11)
  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşamın her alanına etki etmesiyle, yaşam şekilleri değişikliğe uğramıştır. İletişim ve medya da bu değişimden önemli ölçüde etkilenmiş ve geleneksel medya araçları yerini yeni medya ...
 • Titanların Öfkesi filminin filmsel anlatı açısından çözümlemesi 

  Bolat, Reyhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2016-12)
  Titanların Öfkesi' filminin filmsel anlatı çözümlemesi" adlı Yüksek Lisans Tezi beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Yunan Mitolojisi'ne yer verilerek; Yaratılış mitosu (Evren ve Tanrıların Doğuşu) ve Titanların Tanrılarla ...
 • İletişim aracı olarak akıllı telefonlarda mobil internet kullanımının incelenmesi:Somali örneği 

  HASSAN, AMAL ABDOULKADER (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2017-06)
  İnternet kişilerarası iletişimde telgraf, telefon, radyo ve televizyondan sonra gelen bir dizi teknolojik buluşların en sonuncusudur. Öncesinde gelen araçların büyük kitlelere ulaşma ve çok uzak mesafeler arasında köprüler ...
 • Sinemada süper kahramanlık imgesi ve Indiana jones filmleri örneği 

  Seçmen, Emre Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-07)
  Bu çalışmada sinemada süper kahramanlık imgesinin nasıl kullanıldığı, kahramanın yol haritası ile ilgili çalışmalar yapan isimlerden Carl Gustav Jung'un modeline göre incelenmiştir. Örnek olarak alınan Indiana Jones ...
 • Canlandırma filmlerinde engelli karakter kullanımı: V. Propp'a göre Kayıp Balık Nemo filminin çözümlenmesi 

  Kınay, Ömür (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-01)
  Bu çalışmada, Kitle İletişim Aracı olarak Canlandırma Sineması'ndaki gelişim incelenmiştir. Amerikan canlandırma filmlerinin oluşturucu firmalarından Disney ve Pixar'ın "Engellilik" temalı filmleri, Amerika'daki Engellilik ...
 • Siyasal iletişimde müziğin rolü: Ahmet Kaya örneği 

  Çelik, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-04)
  Bu tezde, Ahmet Kaya'nın müziği bir siyasal iletişim aracı olarak kullandığı temel hipotezinden hareket edilmiştir. Araştırmanın amacı, siyasal iletişimde müziğin etkili bir araç olduğunu ve Ahmet Kaya'nın siyasal içerikli ...
 • Çizgisel olmayan kurgu yaklaşımı, Kayıp Otoban film örneği 

  Bikiç, Ahmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-12)
  Sinema özgürlüktür farklı arayışlar ve sürekli yeniliklerle gelişmektedir. David Lynch sineması ile kurguyu ele alacağımız çalışmamızda, kurgunun bir film projesini nasıl etkileyeceği konusunu farklı bakış açılarından ...
 • Türk romanında dijitalleşme: E-kitap 

  Aydoğan, Derya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-09)
  Gelişen teknolojik olanaklar yeni bir medya ortamı ile birlikte yeni medya araçlarını da beraberinde getiriyor. Bu yeni medya araçları iletişim konusunda sağladığı kolaylıkla beraber hayatın içine nüfuz ederek yaşamdaki ...
 • Kübizmin sinemaya etkisi: Otomatik Portakal filminin çözümlenmesi 

  Atasoy, Ayşe Duygu (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-12)
  Bu çalışmada kübizm sinemaya etkisi Stanley Kubrick'in filmi olan Otomatik Portakal üzerinden incelenmiştir. Çözümleme üç temel noktada yapılmıştır; mitoloji, kurgu ve ikilikler. Çözümleme için filmin içerisinden 101 plan ...
 • Bağımsız sinema ve Semih Kaplanoğlu Yusuf Üçlemesi'nin V.Propp açısından çözümlemesi 

  Polat, Gülşah Ferrah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2014-08)
  Sinema, doğduğu günden bugüne kadar gelişimini toplumsal ihtiyaçlara paralel devam ettirmekte ve gün geçtikçe iletişimde çok önemli olan yerini pekiştirmektedir. Lumiere kardeşlerin sinematografı icadından sonra büyük ivme ...
 • Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo tiplemesinin etkileri 

  Teksoy, Efe (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2015-09)
  "Kemal Sunal'ın Şaban Tiplemesinde Charlie Chaplin ve Şarlo Tiplemesinin Etkileri" başlıklı bu çalışmada, Kemal Sunal sinemasında Chaplin etkisinin araştırması amaçlanmaktadır. Araştırmada, öncelikli olarak komedi sineması ...
 • Türk sinemasında mekan yaklaşımı: Yılmaz Güney'in "Yol" ve Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmlerinin mekansal çözümlemesi 

  Bayrak, Tamer (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2015-07)
  Sinema günümüz dünyası için çok önemli bir unsurdur. Mekan ise sinema için büyük bir öneme sahiptir. Mekanın tasarımı nasıl olursa olsun, mekan olgusu sinema için daima önemli bir konu olmuştur. Bu bağlamda mekan kavramı ...
 • 1990'lardan günümüze Türk televizyonculuğunda yönetmenin rolü 

  İbrahimov, Tural (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim ve Tasarım Anabilim Dalı / İletişim Tasarımı Bilim Dalı, 2015-02)
  İnsanlık tarihi içerisinde televizyon, sadece görüntü aktaran bir kutu olarak düşünülmemelidir. Televizyon, medeniyetimizin en yaygın yayın aracıdır ve aynı zamanda toplumumuz için bir ayna niteliği taşımaktadır. Televizyon ...

Daha Fazla