Güncel Gönderiler

 • Marka konumlandırılması ve Arçelik örneği 

  Ersoy Özdemir, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Tasarımı Anabilim Dalı, 2006)
 • Türkiye'de günlük gazetelerde görsel malzeme kullanımı 

  Kayım, Cevahir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2006)
 • Marka yönetimi; örnek Leica fotoğraf makinesi 

  Ilıcak, Şükran Güzin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2007)
 • Marka iletişimi bağlamında marka kimliği yaratımı ve marka çağrışımları: Türk aile işletmeleri uygulama örneği 

  Alpkaya, Şennur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015)
  Yüksek Lisans Tezi çalışması olarak ele aldığımız, Marka İletişimi Bağlamında Marka Kimliği Yaratımı Ve Marka Çağrışımları: Türk Aile İşletmeleri Uygulama Örneği konulu bu çalışmada, aile bireylerinin yönetim araçlarında ...
 • Mobil pazarlama uygulamalarının internet ortamında gerçekleşen satışlara etkilerinin analizi 

  Atalar, Atakan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015)
  Teknolojinin gelişimiyle internetin insan yaşamına hızla girmesi sonucu alış-verişte yeni uygulamalar ortaya çıkmıştır. Haberleşme aracı olarak kullanılan telefonun da bu hızlı teknolojik gelişime kayıtsız kalmayışı insan ...
 • Açıkhava reklamlarında yaratıcı strateji kullanımı: Reklam mesajları ve marka imajı etkileşimi 

  Salkım, Osman Onur (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada, Reklamcılar Derneği'nin düzenlemiş olduğu "Kristal Elma Festivali" etkinliğinin 2016 yılında gerçekleştirilen 28. Kristal Elma Reklam Ödülleri, Açıkhava Kategorisi'nde ödül alan 5 reklam afişi, Açıkhava ...
 • Kurum imajı ve lider etkileşimi: Sivil toplum kuruluşları örneği 

  Kilik, Metin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2011)
  Günümüzde kurumlar, ilk olarak kişilerin karşısına çıktıkları görüntüleriyle algılanmaktadır. Kamuoyu ile doğrudan iletişimi gerçekleştiren araç ise kurum kimliğidir. Kurum kimliğinin oluşmasını sağlayan durum ise kurum ...
 • Reklam iletilerinde Türk dili kullanımı ve uygulamadaki dil yanlışları 

  Yazıcı, Belgin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2013-01)
  Hayatımızın hemen hemen her alanında karşılaştığımız reklamlar, gelişen teknolojinin de etkisiyle artık yaşamımızın vazgeçilmez kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Reklam iletişiminde genellikle dil ve görsel ...
 • Kurum kimliği ve göstergelerle aktarımı: "Yerelden globale" Türk Hava Yolları reklam söylemleri çözümlemesi 

  Çağırıcı, Berna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2013-06)
  Kurumlar hedef kitleler tarafından farklı algılanmak ve tercih edilmek için görsel ve dilsel göstergeleri kullanarak bir kimlik tasarımına ihtiyaç duymuşlardır. Kurumun kim ve ne olduğunu anlatan görsel göstergeler ile ...
 • Markaların ulusal düzlemde yaratılması, korunması süreci ve örnek uygulamalar 

  Gümüş, Sema (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014-05)
  Küreselleşmeye bağlı olarak uluslar arası ticaret ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sınai mülkiyet kavramının hem ulusal hem de uluslararası platformda gelişmesine ve korunmasına büyük önem verilmiştir. Üretim, dağıtım ...
 • Sinema filmlerindeki sanatsal temalar aracılığıyla modern kentlerin pazarlanması 

  Özdel, Gizem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014)
  Günümüz dünyasında, küreselleşme ile birlikte modern kentlerin ülkeleri adına önemi artmıştır. Kentlerin, pazarlama adına yaptığı çalışmaların çağımızda sürekli ve stratejik bir şekilde yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. ...
 • Uzaktan eğitim yönetimi ve Türkiye'deki vakıf üniversitesi uygulamaları (İKÜ-E-MBA yüksek lisans program örneği) 

  Uluçay, Ahmet Gökhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2016-08)
  Bu çalışmada son yıllarda eğitim alanında oldukça popüler olan "Uzaktan Eğitim" yönetimi konusu incelenmiş, Türkiye'de uzaktan eğitim hizmeti veren vakıf üniversitelerindeki uygulamalar üzerine araştırma yapılmıştır. Bu ...
 • Nöromarketing alanında marka algısının elektrofizyolojik olarak beyin osilasyonlarıyla ölçümlenmesi:EEG (Elektroensefalografi) yöntemi uygulaması 

  Düzgün, Aysel (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2016-06)
  Nöropazarlama alanı literatüründe ilk kez kılavuz olacak şekilde başlayan bu çalışmada, 25-30 Hz, 30-35 Hz ve 40-48 Hz çoklu gama frekans pencerelerinde çok iyi bilinen bir markanın algısını analiz etmek için beyin dinamiği ...
 • Sosyal medyanın kamu diplomasisi bağlamında incelenmesi 

  Tanır, Muhammet Erkam (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2016-04)
  Kamu diplomasisi, diplomasi uygulamalarının çok aktörle yapılan yeni şeklidir. Devletlerin ulusal amaç ve çıkarlarına hizmet etmektedir. Çeşitli yollarla ve kullanılan çeşitli araçlarla diğer devletlerin kamuoylarının ...
 • Aile içi etkili iletişimde drama teknikleri ve nlp uygulamaları 

  Ölmez, Dilek (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2016-01)
  İnsan sosyal bir canlıdır. Toplumun en küçük birimi olan aile de, sosyal yapılanmanın en önemli parçasıdır. Bu nedenle insanlar arasında kurulan ilişkiler zaman geçtikçe önemini arttırmakta, sosyal problemlerin çıkış noktası ...
 • Sporda Şiddet Yasası ve şike soruşturması çercevesinde basında yer alan haberlerde kullanılan fotoğraf çözümlemeleri 

  Ünal, İdil (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı, 2012)
  Basın; gazete, dergi, internet gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü olarak tanımlanır. Bu yayınların asıl amacı da, hiç şüphe yok ki öncelikle hedef kitlenin haberdar olma ve bilgilenme ihtiyacına karşılık ...
 • Kurumsal iletişim yönetimi çerçevesinde iletişim etkinlikleri ve uygulamaları: Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) uygulama örneği 

  Özcan, Barbaros Arif (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014-09)
  Dünya, artık sınırların ortadan kalktığı global bir köy halini aldı. Bunda en büyük etken yeni teknolojiler sayesinde, ulaşım ve paylaşım hızının artarak eskisine nazaran anlık hale gelmesidir. Bundan dolayı son 20 yılda ...
 • Tüketim kültürünün aracı olarak reklamlarda nesneleşen birey ya da bireye dönüşen nesne 

  Ataman Yenğin, Didem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2014-04)
  Teknolojik gelişmeler hayatın her alanında değişikliklere sebep olduğu gibi bireylerin izlediği şeylerde, tüketim alışkanlıklarında, beklentilerinde de değişiklikler yaratmaktadır. Küreselleşen dünyada ulaşılabilirliğin ...
 • Lüks markaların konumlandırılmasında sanat etkinliklerinin kullanılması 

  Kablan Günay, Hava (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015-01)
  Tüketicilerin hava, su, yiyecek ve barınma gibi biyolojik gereksinimlerinden sonra, sonradan edinilmiş gereksinimleri gelmektedir. Bu gereksinimlerin arasında bir kültüre dahil olma ile ortaya çıkan psikolojik ihtiyaçlar ...
 • Sosyal medyada reklam kullanımı örneği olarak yerli reklamların incelenmesi 

  Ergin, Ertan Eren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Sanatları Anabilim Dalı / İletişim Sanatları Bilim Dalı, 2015-02)
  Hızla gelişen iletişim çağı ile insanoğlunun istekleri ve ihtiyaçları önemli düzeyde artmıştır. Sosyal medya çağına gelene kadar bütün iletişim, reklam ve bilgilendirme ve duyurular geleneksel medya kanalları üzerinden ...

Daha Fazla