Güncel Gönderiler

 • Yedi sanat dalında sanat yönetimi (Edebiyat, resim, heykel, mimari, müzik, tiyatro, sinema) 

  Kılıçaslan, Bülent (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2008)
 • İstanbul Sağlık Müzesi'nin sanat yönetimi açısından incelenmesi 

  Kaynak, Aysun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2012)
  19. yüzyılın başlarında kurulan Sıhhi Müze /Sağlık Müzesi, halkın hijyen hakkında bilgilendirilmesi, bulaşıcı hastalıklara karşı korunması ve sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla İstanbul'da kurulmuştur. Sağlık Müzesi, ...
 • 1980'li yıllarda İstanbul'da sanat galericiliği ve çağdaş Türk sanatına etkileri 

  Saçli, Erhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2016)
  Bu çalışmanın konusu 1980'li yıllarda İstanbul'da yer alan sanat galericiliği ve Çağdaş Türk Sanatına etkileridir. Araştırmanın hedefi önde gelen galerilerden Galeri Baraz, Galeri Lebriz, Galeri Nev, Maçka Sanat Galerisi, ...
 • Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan özel sanat müzelerinin sanat ve sosyal ortama etkisi 

  Turan, Ebru (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011-10)
  Bu çalışmada, müzelerin sanat eserlerini muhafaza edip sergileyen birer yapı olmanın çok ötesinde, kültür, çevresel tasarım ve turizm alanlarına yaptığı katkılarla kimlik bilincimizin oluşumunda oynadığı roller özel sanat ...
 • Türk edebiyatının kurumsallaşması, diğer sanatlarla etkileşimi ve yönetimi 

  Elal, Bahadır (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011-11)
  Bu çalışmada edebiyat sanatının diğer sanatlarla etkileşimi ve yönetimi incelenmektedir. Çalışmada konu Türk Edebiyatı çerçevesinde ele alınmıştır. Birinci bölümde sanat, yönetim, sanat yönetimi, edebiyat gibi temel kavramlar ...
 • 2000 sonrası İstanbul'da sanat piyasasını yönlendiren etmenler 

  Sağbaş, Şöhret (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2013-01)
  Bu tezde, İstanbul'daki plastik sanatlar piyasasının 2000 sonrasındaki durumu ele alınmıştır. Plastik Sanatların, günümüz koşullarında bir piyasa halini alması, küresel sanata adaptasyonu ile birlikte piyasa aktörlerinin ...
 • Toplum - sanat ilişkisi kapsamında İstanbul'daki müzik etkinlikleri (2000-2015) 

  Tuncal, Selen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2017-06)
  İnsanla birlikte var olan sanat, tarih boyunca insanın parçası olduğu toplumların gidişatına göre gelişim göstermiştir. Gelişen tüm olayları yansıtırken, eleştirel yönüyle de toplumun bir başkaldırısı halini almıştır. Bu ...
 • Çevre ve ekoloji kavramları kapsamında ideolojik yaklaşımlar ve sanat 

  Oruç, Zeren (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2017-01)
  Tarih boyunca günün sosyal, politik ve ekonomik koşullarına göre şekil alan sanat, dönemin koşullarını yansıtmakla kalmamış, sergilediği eleştirel tutumla birçok şeyi değiştirmiştir. Toplumsal sorunlara kısa ve uzun vadede ...
 • Türk sinemasında 1995 sonrası sanat dekor ve tasarım uygulamaları 

  Çiçek, Yeliz (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2016-08)
  Bu çalışmanın konusu, sürekli değişim halinde olan sinemamızın dönemler boyunca geçirdiği değişimleri inceleyerek, bu dönemsel değişikliğin dekor ve tasarıma olan etkilerini incelemektir.İlk ortaya çıktığı zamanlarda sanat ...
 • Kurum galerilerinde sanat yönetimi 

  Erikci, Özlem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2016-08)
  Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Sanat galerilerinin Cumhuriyetten günümüze kadar olan gelişimi ve bu gelişime katkı sağlayan sanat yönetimi ile buluşmasını incelemektir.Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar olan süreçte ...
 • İstanbul'da ki devlet müzeleri ve özel müzelerin reklam stratejileri açısından değerlendirilmesi 

  Aksoy, Esra (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2016-06)
  İlk insanların ortaya çıkışı ile başlayan geçmiş düşüncesi, bu düşüncelerin nesilden nesile sözlü olarak aktarılması ve bu düşüncelerin çeşitli yöntem ve teknikler kullanılarak kayda alınması, tarih kavramının ortaya ...
 • Teknolojik gelişmelerin sahne performansına etkisi 

  Akar, Egemen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2015-07)
  20. yüzyıl ile birlikte sahne performansına hızlı bir giriş yapan teknoloji ve yeni araçlar oldukça dikkat çekmektedir. Teknoloji, performans sanatları ve onun sahne yapımlarını değiştirmiş, konserler dijital teknoloji, ...
 • Cumhuriyet Dönemi kadın sanatçılar üzerine bir müze tasarımı 

  Mısırlı, Naz Gülüna (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2015-10)
  Türk resim sanatı Tanzimat döneminden itibaren belli aşamalar kaydetmiştir. Özellikle İnas Sanayi-i Nefise mektebi'nde yetişen ve yurtdışında çalışmalar yapan kadın ressamlar, resim sanatında değerli eserler vermişlerdir.Bu ...
 • Sanat yönetimi açısından Maya Sanat Galerisi 

  Öz, Alper Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2013-08)
  Maya Sanat Galerisi, Türkiye?de 1950?li yılların sanatsal gelişmelerinde önemli bir rol oynamış aynı zamanda sanat galericiliğinin tarihsel bir örneği olmuş bir kurumdur. Piyasa koşullarının henüz gelişmediği bir ortamda, ...
 • Kültür yönetimi bağlamında sokak müziği ve sokak müzisyenleri 

  Özden, İbrahim Fethi (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2013-03)
  Sokak müziği, bir alt müzik türüdür. Hem müzikal, hem de kültürel ve sosyal bir gerçekliktir. Sokak müziği adından da anlaşılacağı üzere sokakta yapılan müziktir. Bu tez çalışmamda sokak müziğinin kültürel ve sosyal ...
 • Türkiye'de ödenekli tiyatroların sanat ortamındaki yeri ve sorunlarının araştırılması 

  Yılmaz, Kerem (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2012-04)
  Devlet Tiyatrosu Hakkında Kanun Madde 2 kapsamında, Devlet Tiyatroları'nın kuruluş amacı; ?Halkın tiyatro gereksinimini karşılamak, tiyatro kültürünü yükseltmek, yerli ? yabancı tiyatro oyunlarını tanıtmak, tiyatro sevgisini ...
 • Carl Orff'un müzik yaşamı ve sahne kantatı Carmina Burana 

  Topçu, Ömer Yusuf (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2012-02)
  Bu çalışma, Alman müziğinin en önemli bestecilerinden Carl Orff'un müzikal yaşamı ve Carmina Burana Kantatı'nın incelemesini içeren bilgiler sunmaktadır. Birinci bölümde Carl Orff'un müzik yaşamı, ikinci bölümde Carmina ...
 • Türkiye'de sanat galerilerinin gelişiminin sanat yönetimine etkisi 

  Okutur, Emriye (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011)
  Bu tezimiz de; Türkiye'de 1945 yılında açılan ilk sanat galerisinden, daha önce Osmanlıya dek uzanan sergi etkinliklerinden; günümüzdeki modern sanat galerine geçiş tarihsel akışı ile incelendi. Bu gelişimin ve değişimin ...
 • Türkleri konu alan operalardan G. Rossini'nin II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) operası'nın incelenmesi 

  Gökçe, Beste (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2011-06)
  16. yüzyılın sonlarında doğan ve gelişim gösteren opera sanatı, ülkemizde de Osmanlı Dönemi'nde sahnelenmeye başlamıştır. Tanzimat Fermanı'nın ilanıyla açılan tiyatrolarda oynanan temsiller, Cumhuriyet'in ilanının ardından ...
 • 2010 Avrupa kültür başkenti kapsamında, kültür ve sanat projelerinin sosyolojik yapı içerisindeki yerı ve etkilerinin araştırılması incelenmesi 

  Kısaoğulları, Aysun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2010-06)
  Bu çalışmada İstanbul'u 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya götüren süreç ve bu bağlamda Mayıs 2010'a kadar gerçekleştirilen kültür-sanat projelerinin sosyolojik yapıya olan etkisi araştırılmıştır. Kültür ve sanat kavramlarının ...

Daha Fazla