Now showing items 197-216 of 763

  • Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi 

   Yüksel, Aytaç (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın konusu, elektronik haberleşme hukukundaki idari yaptırımlar ve bu yaptırımların yargısal denetimidir. Bu kapsamda çalışmamızda, elektronik haberleşme sektöründe uygulanan kanunlar ve ikincil düzenlemelerde ...
  • Elektronik turizm analizi, uygulamaları ve beklentiler 

   Kıroğlu, Pelin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Yönetim Ekonomisi Bilim Dalı, 2012-04)
   Bu çalışmanın konusu internet kullanımının artan potansiyeline paralel olarak elektronik ortama taşınan ticaret ve hizmet sektöründe ortaya çıkan elektronik turizm kavramıdır. Hedef, günümüz uygulamaları ve gelecek ...
  • Eliptik integraller ve uygulamaları 

   Çiğdemdere, Anıl (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2006-01)
   integral hesapta eliptik integraller, bir elips yay uzunlugunun hesaplanması problemiyle ortaya çıkmıs ve ilk olarak Giulio Fagnano ve Leonhard Euler tarafından incelenmistir. Modern tanımıyla bir eliptik integral, R iki ...
  • Endüstri 4.0 vizyonunun üretim süreçlerinde getireceği verimlilik 

   İnan, Ethem Çağrı (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2019)
   Günümüz acımasız rekabet ortamında işletmeler varlıklarını sürdürmek ya da büyümek için sürekli gelişen üretim ve yönetim yöntemlerini yakından takip etmelidirler. Üreticiler açısından olayı değerlendirdiğimizde bu ...
  • Enflasyondaki değişmelerin gelir dağılımına etkileri 

   Akyürek, Mustafa Barış (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-01)
   Çalısmanın amacı enflasyondaki degisimlerin gelir dagılımına göre etkilerini incelemek, Türkiye ekonomisindeki 1980'den günümüze degisik enflasyon ortamlarını yine Türkiye'deki gelir dagılımı ile iliskilendirmek, enflasyonun ...
  • Engelsiz mekan kavramının şehir içi deniz taşıma araçlarında incelenmesi: İstanbul örneği 

   Özgel, Seval (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı, 2012-01)
   Bu çalışma engelsiz mekan kavramını şehiriçi deniz taşıma araçlarında İstanbul örneği üzerinden incelemektedir. Deniz ulaşımının dünyadaki, Türkiye'deki ve İstanbul'daki önemi vurgulanmıştır. Deniz ulaşımında toplu taşıma ...
  • Epibrassinolid'in GSK3 ve p53 sinyal mekanizmaları üzerindeki etkilerinin incelenmesi 

   Özbey, Utku (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji Bilim Dalı, 2016)
   Kolon kanseri,kanser nedeni ile ölüm oranlarında akciğer kanserinden sonra gelen yaygın bir kanser türüdür.Kolon kanserinin tedavisinde kullanılan geleneksel yöntemlerin başarıları tartışılırken, bu yöntemlerin yan etkileri ...
  • Epibrassinolidin anti-nörodejeneratif etkisinin taupati modeli oluşturulmuş PC12 hücrelerinde endoplazmik retikulum stresi ve otofaji yolakları ile ilişkili olarak araştırılması 

   Okumuş, Osman Orçun (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Moleküler Biyokimya ve Genetik Anabilim Dalı / Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Dalı, 2019)
   Alzheimer Hastalığı (AH), demansın en fazla gözlenen biçimi olup yaşlı nüfusun artması ile gelecek yıllarda görülme sıklığının da artması beklenmektedir. AH nadiren ailesel, sıklıkla ise sporadik nedenlerden dolayı ortaya ...
  • Epibrassinolidin kolon kanserine karşı anti-tümöral etkisinin scıd fare ksenograft modelinde gösterimi 

   Adacan, Kaan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyokimya ve Genetik Anabilim Dalı, 2019)
   Kolon kanseri, kanserden ölümlerde akciğer kanserinden sonra yer alan yaygın bir kanser türüdür. Kolon kanserinin dünyada artan görülme sıklığına bağlı olarak yeni tedavi stratejilerine ve moleküler mekanizmaların ...
  • Epoksinin Döşeme Kaplama Malzemesi Olarak Kullanılması ve Hastane Yapılarındaki Kullanımının Değerlendirilmesi 

   Yılmaz, Atilla (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı, 2005-02)
   Teknolojinin ilerlemesi ile yapı malzemesi sektörü de çok gelişmiştir. Yapılarda kullanılan malzeme çeşitleri de artmıştır. Malzeme çeşitlerinin artması tasarımcıya tasarım ve malzeme seçimi süreçlerinde farklı yaklaşımlar ...
  • Erbil Temel Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarıyla Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki 

   Halbaw, Amir (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı, 2018)
   Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ve örgütsel sessizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Araştırma 2016 – 2017 yılında Erbil şehrinde görev yapan 257 öğretmeni üzerinde yapılmıştır. ...
  • ERP-kurumsal kaynak planlama 

   Yılmaz, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2006)
  • Esaslı nilpotent Lie cebirleri için Berger-Wang formülü 

   Arslandoğan, Nuri Umut (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Bilgisayar Anabilim Dalı, 2015-07)
   Bu tez çalışmasında, bir Lie cebri tarafından üretilen kapalı bir Banach cebrinin, her önkompakt alt kümesi için Berger-Wang formülünün sağlandığı gösterilmiştir. Ayrıca, esaslı nilpotent ve çözülebilir Lie cebirleri ...
  • Eser sözleşmesinde ayıba karşı tekeffül 

   Gültekin, Gökhan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2009)
  • Eser sözleşmesinde ayıplı ifanın sonuçları 

   Meşe, Müge (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2011-09)
   Tezde eser kavramı, yüklenici ve iş sahibi kavramı anlatıldıktan sonra ayıba karşı tekeffülden dogan hakların kullanılması için gerekli şartlar açıklanıp daha sonra iş sahibine eserin ayıplı olması halinde tanınan haklar ...
  • Eski Türk Ticaret Kanunu ile yeni Türk Ticaret Kanunu'nda anonim ortaklıkların genel kurulu 

   Boran, Tuğba (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2011)
   Genel kurul, anonim ortaklığın vazgeçilmez zorunlu bir organıdır. Anonim ortaklık, genel kurul tarafından alınan kararlar ile yönetilir. Ortaklığın iradesi genel kurulda oluşur. Bu çalışmamızda genel kurulun oluşumunu ve ...
  • Etkili iletişim sürecinde kişilerarası iletişim becerileri ve yaratıcı drama uygulama örneği 

   Orta, Ahmet Zeki (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2009-02)
   İnsan; canlılar içinde aklını kullanabilen ve sahip olduğu kültürünü yeni kuşaklara aktarabilen tek varlıktır. Bu özelliğiyle de insan, diğer canlılardan ayrılmaktadır. Bu nedenle değerli, biricik ve özel bir konumdadır. ...
  • Etkili İletişim ve Şenlik Örnekleri 

   Fidan, Ridade (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Dinler Tarihi Anabilim Dalı, 2005-08)
   Bu çalısmanın amacı senlik yasamını ve gündeki yasamı tanımlayarak senlik ve gündelik yasamın kavramlarını tartısmaya açmaktadır. Bu çalısma senlik ve gündelik yasamın ne oldugunu karsılastırmalı bir yöntemle tanımlayarak ...
  • Evaluation of bentonite in Libya 

   IAB, ADEL KHALED MOHAMED (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, 2006)
  • Evolution of minority rights in Europe: the case of western thrace Muslim Turkish minority 

   Chousein, Şule (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, 2006-08)
   Bu çalısma tarihi çerçeve içerisinde azınlık haklarının gelisimini, uluslararası örgütlerin azınlık hak ve uygulama mekanizmalarını, Avrupa kurumlarının azınlık hakları ve koruma mekanizmalarını, bes batı demokrasisinde ...