Collections in this community

Recent Submissions

 • Muhsin Kut'un Sanatı ve Sanatçı Kişiliği 

  Sezer, Ece (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı, 2017)
  Bu tezde, çağdaş Türk resim sanatçısı Muhsin Kut'un yaşamı, sanat hayatı, sanatçı kişiliği, çalışmaları ve sanat hayatındaki yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sanatçının aile ve eğitim hayatı, dergi ve seramik ...
 • Mizah Teorileri Bağlamında Bektaşî Fıkraları 

  Kanat, Nigar Dilşat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmanın konusu çerçevesinde, üstünlük, uyumsuzluk, rahatlama ve kavrama olarak sınıflandırılan dört ana mizah teorisi ışığında Bektaşî fıkralarını inceledik. Fıkraları uygun teorilere göre değerlendirip yorumlamak ...
 • Türkiyede Kadın Girişimciliğin Gelişiminde Devlet Destekleri Girişimcilik Eğitimi Alan Kadın Girişimcilerin Analizi 

  Çeliköz, Selen (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı, 2017)
  KOBİ'lerin gelişiminde Devlet destekleri ve alternatif finansman kaynakları fırsat noktaları olarak görülmektedir. Bu çalışma ülkemizde girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla, girişimci adaylarının devlet destekleri ve ...
 • İş yeri Kabuslarından Biri Olarak Mobbing ve Mücadele Yöntemleri 

  Emül, Mehmet (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışma ile iş hayatında çok eski dönemlerden beri var olan mobbing kavramının, örgütlerde önlenebilmesi adına; sekiz farklı örgütün, çalışanlarının farkındalık seviyeleri, bu örgütlerin mobbing olgusuna karşı tutumları ...
 • Tarık Buğra'nın Hikâyelerinde Anlatım Teknikleri 

  Güzel, Gülşah (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada Tarık Buğra'nın hikâyeleri anlatım teknikleri açısından ele alınmıştır. Çalışma toplam iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde yazarın hayatı, hikâyeciliği ve eserleri ele alınmıştır. Yazarın yetiştiği çevre, ...
 • Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin Yer Değiştirme Nedenleri ve Yer Değiştirmede Yöneticilerin Rolüne İlişkin Öğretmen Görüşleri (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği) 

  Tekingündüz, Kenan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2017)
  Bu çalışmada, İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan devlet ortaokullarında çalışan öğretmenlerin yer değiştirmelerinin nedenleri ve yer değiştirme isteklerinde yöneticilerin rolüne ilişkin öğretmen görüşlerini belirlenmeye ...
 • Yoksulluk ve İştirak Nafakası 

  Topkaya, Şahin (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı / Özel Hukuk Bilim Dalı, 2017)
  Anayasa madde 41/I hükmü ile ailenin, Türk toplumunun temeli olduğu ve eşler arasındaki eşitliğe dayandığı düzenlenmiştir. Evlilik ile kurulan aile birliği maalesef çeşitli iç ve dış etkenler sebebiyle dağılabilmektedir. ...
 • Öğretmenlerin Yönetime Katılım Algıları ile Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İstanbul İli Fatih İlçesi Örneği) 

  Yıldız, Murat (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2017)
  İstanbul ili Fatih ilçesindeki ortaokullarda çalışan öğretmenlerin yönetime katılım algıları ile örgütsel güven düzeylerinin cinsiyete, yaşa, meslekteki hizmet yılına, branş türüne göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde ...
 • Müzelerde Çocuklara Yönelik Etkinlikleri 

  Hassan, Seda (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalı / Sanat Yönetimi Bilim Dalı, 2017)
  Sanat, tarihsel zaman içinde toplumun coğrafi, kültürel ve sosyal yapılarına göre değişmektedir. Sanat hayatın içinden, insan zekâsı ile öğretimi çocukların ve gençlerin dünyadaki kültürel gelişmesinde çok önemli bir yere ...
 • Özel Lise Yöneticilerinin İnovasyon Sürecine İlişkin Görüşleri 

  Erdemet, Fulya (İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Yönetimi ve Planlaması Bilim Dalı, 2017)
  21. yüzyıl bilgi çağına birey yetiştiren eğitim kurumlarının birincil görevlerinden biri öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriler ile donatılmasını sağlamaktır. Teknolojinin gelişimi ve yeni öğretim tekniklerinin gelişmesi ...

View more