Show simple item record

The Use Of Social Content Advertisings In social Responsibility Campaign’s persuasion Process: An Analysis

dc.contributor.authorYıldız, Öykü Ezgi
dc.contributor.authorDenençli, Ceyda
dc.date.accessioned2014-09-04T07:30:55Z
dc.date.available2014-09-04T07:30:55Z
dc.date.issued2011-10
dc.identifier.issn2146-1333
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/657
dc.description.abstractGünümüzde sosyal sorumluluk kavramının önemi toplumu bilgilendirmek ve toplum- sal sorunlara önem vermek açısından gerek özel işletmeler gerekse sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları için giderek artmaktadır. Sosyal sorumluluk projele-rinin temelinde sağlık, çevre, eğitim gibi farklı konularda toplumsal sorunlara önem veril- mesi, bu konularda toplumun refahını geliştirmeye yönelik davranışlarda bulunulması yer almaktadır. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini hedef kitleye duyurmak, hedef kitlede farkındalık yaratmak ve bireyleri bilgilendirmek amacıyla kullanılan araçlardan biri de sosyal içerikli reklamlardır. Ancak, sosyal içerikli reklamlarda hedef kitlenin davranışları- nın, düşüncelerinin değiştirilmesinde ikna öğesinin de önemi ortaya çıkmaktadır. İknanın toplumu bilinçlendirmedeki rolü ve hedef kitlenin algısı üzerindeki etkisi nedeniyle ikna edici duygusal öğeler ve ikna yöntemleri oldukça önemlidir. Bu çalışmada da trafik kuralla- rına uymaya ilişkin bir sosyal sorumluluk kampanyası ele alınarak iknanın sosyal içeriğe sahip olan bu reklam üzerindeki etkisi incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe significance of social responsibilty is rising both within the non-governmental organizations and public offices in that it informs the society and pays attention to the problems within the society. The social responsibilty projects are based on various subjects such as health, envoriment and education and they tend to improve these subjects and make the society more prosperous. Advertisments with social context is one of the tools to inform the society about these projects, to evoke awareness within the society and inform the individuals. In such advertisments, the significance of convincing is obvious as they aim to change the behaviour and opinions of the target audience. Due to the importance of convincing in means of enlightining the society, the method of convincing is of great importance. In this study, a social responsibilty Project about following the traffic rules is examined and the impact of convincing is observed.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherYalova Sosyal Bilimler Dergisitr_TR
dc.subjectSosyal Sorumluluktr_TR
dc.subjectİknatr_TR
dc.subjectReklamtr_TR
dc.subjectSocial Responsibility
dc.subjectPersuasion
dc.subjectAdvertising
dc.titleSosyal Sorumluluk Kampanyalarının İkna Sürecinde Sosyal İçerikli Reklamların Kullanımı: Bir Çözümleme Örneğitr_TR
dc.titleThe Use Of Social Content Advertisings In social Responsibility Campaign’s persuasion Process: An Analysis
dc.typeArticletr_TR
dcterms.language


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record