Show simple item record

dc.contributor.advisorFethiye Erbay
dc.contributor.authorKısaoğulları, Aysun
dc.date.accessioned2014-08-22T13:42:21Z
dc.date.available2014-08-22T13:42:21Z
dc.date.issued2010-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/611
dc.description.abstractBu çalışmada İstanbul'u 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya götüren süreç ve bu bağlamda Mayıs 2010'a kadar gerçekleştirilen kültür-sanat projelerinin sosyolojik yapıya olan etkisi araştırılmıştır. Kültür ve sanat kavramlarının kısaca tanımları yapılmış, bu kavramların günümüzdeki durumlarına değinilmiştir. Sanatın yönetimsel boyutu, Sanat projelerinde Ortaklık ve Sponsorluk modellerinden bahsedilmiştir. Avrupa kültürü ve Türkiye'nin Avrupa ile kültür etkileşimi incelendikten sonra Türkiye'de Kültür Politikaları incelenmiş ve değerlendirilmiştir. ?Avrupa Kültür Başkenti? kavramı tanımlandıktan sonra İstanbul'un ?Avrupa Kültür Başkenti? projesine seçilme nedenleri; şehrin var olan kültürel değerleri, kültür ve sanattaki gelişimi ve şehrin kentsel dönüşümü çerçevesinde incelenmiştir. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilme aşamaları incelendikten sonra diğer Avrupa Kültür Başkentleri olan Pecs ve Essen şehirlerinin de bu süreçteki dönüşümleri açıklanmıştır. Son bölümde ise İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkentliği sürecinde aktif rol oynayan dört kurum (2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Kültür A.Ş., Kültürel İrtibat Noktası) tanıtılmış ve bu kurumların gerçekleştirdiği kültür ve sanat projeleri, her bir disiplin içinde sayısal verilere dayanarak açıklanmış ve sosyolojik yapıya etkileri örneklerle değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this report, the process which led Istanbul to the stage as `?2010 European Culture Capital?? and the impact of the cultural-art projects on sociological structure that have been carried out in this respect until May, 2010 have been analysed. A short description of culture and art concepts which refers to the status of these concepts in our time have been done. Also dimensions of management of art and Partnership and Sponsor models have been mentioned. The European culture and Turkey?s cultural interaction with Europe and Culture Politics in Turkey are examined and evaluated. After the description of the concept ?European Culture Capital?, the reasons of why Istanbul has been chosen as ?the European Culture Capital?? have been examined in the frame of the city?s existing cultural values, improvement in culture and art and the city?s civic transformation. After examining the choosing stages of Istanbul as 2010 European Culture Capital, the transformation of other European Culture Capitals, Pecs and Essen have been explained. In the last chapter, four institutions (Agency of 2010 European Culture Capital, Istanbul Culture Art Foundation, Culture A.S, Cultural Contact Point) which play an active role in the process of Istanbul?s European Culture Capitalism have been introduced and the cultural and art projects carried out by these institutions have been explained by virtue of numerical data?s for each discipline and their impact on sociological structure have been evaluated with examples.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Yönetimi Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectSosyolojitr_TR
dc.subjectAvrupa kültür başkentitr_TR
dc.subjectAvrupa kültürütr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectKültür politikasıtr_TR
dc.subjectSanattr_TR
dc.subjectSanat politikalarıtr_TR
dc.subjectSosyal etkitr_TR
dc.subjectSosyal politikatr_TR
dc.subjectSosyolojik analiztr_TR
dc.subjectİstanbultr_TR
dc.subject2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbultr_TR
dc.subjectKültür ve Sanattr_TR
dc.subjectKültür-Sanat ve Toplum İlişkisitr_TR
dc.subject2010 Avrupa Kültür Başkenti Kültür ve Sanat Projeleritr_TR
dc.subject2010 Avrupa Kültür Başkenti Kültür ve Sanat Projelerinden Örneklertr_TR
dc.subjectSociologytr_TR
dc.subjectEuropean capital of culturetr_TR
dc.subjectEuropean culturetr_TR
dc.subjectCulturetr_TR
dc.subjectCultural policytr_TR
dc.subjectArttr_TR
dc.subjectArts policiestr_TR
dc.subjectSocial effecttr_TR
dc.subjectSocial policytr_TR
dc.subjectSociological analysistr_TR
dc.subject2010 European Culture Capital Istanbultr_TR
dc.subjectCulture and Arttr_TR
dc.subjectCulture-Art and Relation with Societytr_TR
dc.subject2010 European Culture Capital Culture and Art Projectstr_TR
dc.subjectExamples from 2010 European Culture Capital Culture and Art Projectstr_TR
dc.title2010 Avrupa kültür başkenti kapsamında, kültür ve sanat projelerinin sosyolojik yapı içerisindeki yerı ve etkilerinin araştırılması incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe part which cultural and art projects within the sociological framework play role and the analysis of their effects as part of 2010 European capital of culturetr_TR
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record