Show simple item record

dc.contributor.advisorNükhet Güz
dc.contributor.authorÇedikçi, Tuğçe
dc.date.accessioned2014-08-19T14:19:14Z
dc.date.available2014-08-19T14:19:14Z
dc.date.issued2008-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11413/534
dc.description.abstractBu çalısmanın amacı oyun-eglen islevinin tarihsel gelisiminin irdelenerek, oyun-eglen isleviyle baslayan eglence kavramı ve eglence türlerinden olan müzikal kavramının ekonomik islevleridir. Çalısmamızın giris bölümünde amaç ve kapsam belirlenerek, iletisim ve kültür kavramlarıyla eglence kavramı arasındaki iliski irdelenecektir. Birinci bölümde iletisim stratejileri çerçevesinde oyun-eglen islevinin yeri ve iletisim sürecindeki islevler içerisinde oyun ve eglence kavramlarının tanımı ele alınmaktadır. Çalısmanın ikinci bölümünde ise eglence kavramının gelisimi irdelenerek, Osmanlı döneminden baslayan ve Cumhuriyet döneminden günümüze kadar uzanan süreçteki eglence kavramı karsılastırılacaktır. Eglence türleri içinde yer alan müzikal kavramı açımlanarak olusturucuları ve gelisimi irdelenecektir. Üçüncü bölümde eglence kavramının ekonomiyle olan ilintisiyle Türkiye'deki eglence sektörü ve yeni tüketim stratejisi olan eglence kavramının boyutlarına deginilerek eglence türleri içinde yer alan müzikallerin ekonomideki yeri ele alınacaktır. Çalısmanın sonuç bölümünde eglence kavramının günümüzdeki yasama ve ekonomiye olan etkileri degerlendirilecektirtr_TR
dc.description.abstractThe purpose of this study is analyzing the historical development of playentertainment, entertainment concept with starting play-entertainment and economical functions of musical concept which is one of the entertainment types. In the introductory chapter, the aim and context of the study is defined. Also analyzing of relation between entertainment concept and communication and culture concepts. First chapter deals with the position of play-entertainment role in communication strategies and the meanings of play and entertainment concepts in communication process. Second chapter deals with analyzing the development of entertainment concept, comparing of entertainment concept between Ottoman period and Republic period, explaination of musical concept which is one of the entertainment types and analyzing the development of it. Third Chapter deals with relationship between entertainment concept and economy, Entertainment sector in Turkey and dimensions of entertainment concept which is new consuption strategy, place of musicals in the economy will be discussed. The final chapter attempts to evaluate the effects of entertainment concepts to life and economyen
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectEkonomitr_TR
dc.subjectOyun-Eğlentr_TR
dc.subjectKültürtr_TR
dc.subjectEğlencetr_TR
dc.subjectMüzikaltr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectDanstr_TR
dc.subjectTüketimtr_TR
dc.subjectEconomicstr_TR
dc.subjectPlay-Entertainmenttr_TR
dc.subjectCulturetr_TR
dc.subjectEntertainmenttr_TR
dc.subjectMusicaltr_TR
dc.subjectMusictr_TR
dc.subjectDancetr_TR
dc.subjectConsumptiontr_TR
dc.titleEğlence Sektörünün Ülke Ekonomisindeki Yeri: Bir Uygulama Örneği, Müzikallertr_TR
dc.title.alternativeThe Position of Entertainment Sector in Country Economy: An Example of Application, Musicalstr_TR
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record