Show simple item record

dc.contributor.advisorKöse, Kamil Ahmet
dc.contributor.authorÖzkara, Hakan
dc.date.accessioned2019-09-13T13:49:33Z
dc.date.available2019-09-13T13:49:33Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/5305
dc.description.abstractÇarpanlar yöntemi, indirgenmiş nakit akımları, net varlık değeri gibi firma değerleme konusunda genel kabul görmüş geleneksel yöntemler "Yeni Ekonomi" nin gözde firmaları olan Internet firmalarını değerlemekte zorlanmaktadırlar. Bu çalışma bir tez çalışması olup amacı Internet firmalarının değerlemesinde genel kabul görmüş yöntemlerin değerlendirilmesi, bu yöntemlere alternatif olabilecek yeni bir yöntemin araştırılması ve önerilen yöntemin bir uygulamasıdır. Schwartz ve Moon Yöntemi hızlı büyüyen teknoloji firmalarının değerlemesindeki belirsizliklerin etkisini azaltabilmek için Eduardo Schwartz ve Mark Moon tarafından ilk sürümü 2000 yılında yayınlanan İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemine Reel Opsiyonlar Teorisi ve Monte Carlo Simülasyonu yöntemlerini ekledikleri çalışmadır. Bu yöntem Internet firmaları gibi hızlı büyüyen ve başlangıçta çoklukla zarar eden teknoloji firmalarının değerlemesinde geleneksel yöntemlere göre üstün özellikleri olan bir modeldir. Bu çalışmada bu model üzerinde ilave iyileştirmeler yapılmış ve önerilen yeni model Facebook firması üzerinde uygulanarak sonuçları paylaşılmıştır.
dc.description.abstractGenerally accepted traditional methods of firm valuation, such as the multiplier method, discounted cash flows method, net asset value method, etc., are having difficulty in evaluating Internet firms, which are the most popular companies in the "New Economy". This study is a thesis study and the aim is, in the area of valuation of Internet companies; reviewing generally accepted methods, to search for a new method which can be alternative to these methods and an application of the proposed method. The Schwartz and Moon Method is a work by Eduardo Schwartz and Mark Moon to add the Reel Options Theory and Monte Carlo Simulation methods to the Discounted Cash Flows method, published in 2000, in order to mitigate the uncertainties in the valuation of fast-growing technology companies. This method is a model that has superior features compared to traditional methods in the valuation of fast-growing but usually not making profit-making companies, such as Internet firms. In this work several improvements are added to this model, proposed model is applied on Facebook company and results are shared.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalıtr_TR
dc.subjectMaliye
dc.subjectİstatistik
dc.subjectİşletme
dc.subjectFinance
dc.subjectStatistics
dc.subjectBusiness Administration
dc.titleİnternet odaklı teknoloji firmalarının değerlemesinde Schwartz ve Moon Yöntemi'nin kullanımı
dc.title.alternativeThe use of schwartz and Moon Method in the valuation of internet-oriented technology companies
dc.typeThesistr_TR
local.journal.startpage1tr_TR
local.journal.endpage147tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record