Now showing items 1-1 of 1

    • Şehzadebaşı çevresinin kentsel gelişimi ve alan için koruma önerisi 

      Çevik, Ömer Furkan (İstanbul Kültür Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı, 2011-08)
      İstanbul kurulduğu dönemden günümüze kadar, coğrafi ve stratejik özellikleri sebebiyle önemini ve değerini korumuştur. Kentin, uzun yıllar boyunca sınırları içerisinde kaldığı Tarihi Yarımada ise, 19. Yüzyıla kadar idari ...