Show simple item record

Empirical Analysis Of Credit Changes In Turkish Banking Sector: 2005-2017 Period

dc.contributor.authorÇetiner, Emine Müge
dc.contributor.authorTaşdelen, Sevilhan
dc.date.accessioned2019-05-23T08:28:09Z
dc.date.available2019-05-23T08:28:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier3tr_TR
dc.identifier.citation17tr_TR
dc.identifier.issn2149-8598
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4800
dc.description.abstractBu çalışmada, Türk Bankacılık Sektöründe Türkiye’deki Kredi değişimlerinin analitik değerlemesinin incelenmesi için Türk bankacılık sektörünün kredi hacmini belirleyen faktörlerin bulunması amaçlanmıştır. Araştırmada, 2005-2017 dönemine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veri tabanından temin edilen aylık veriler kullanılmış ve bu veriler, nonlinear least squares (NLS) regresyon tahmin modeli ile analiz edilmiştir. Öncelikle, serilerin durağanlık yapıları trend etkisinden arındırılmış ve seriler durağan hale getirilmiştir. Bağımlı değişken olan kredi hacmi ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla, Nonlineer Least Squares (NLS) regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, Kredi Hacmi (KH) ile Enflasyon (ENF), Kredi Kartı Harcamaları (KKH) ve Tasarruf Mevduatı (TSRFmev) arasında pozitif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki ile Kredi Hacmi ile Merkez Bankası Faiz Gelirleri (MBfaizgeliri) arasında negatif yönlü ve istatistikî olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenler ile kredi hacmi arasında ise istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to find the factors determining the credit volume of the Turkish banking sector in order to examine the analytical evaluation of the credit changes in the Turkish Banking Sector. In the study, monthly data obtained from the Central Bank of the Republic of Turkey for the period 2005-2017 was used and this data was analyzed by nonlinear least squares (NLS) regression prediction model. First, the stationary structures of the series were removed from the trend effect and the series were made stationary. Regression analysis of Nonlinear Least Squares (NLS) was conducted to determine the relationship between the dependent variable, credit volume, and the independent variables. As a result of the study, there is a positive and statistically significant relationship was found between Credit Volume (KH) and Inflation (ENF), Credit Card Expenditures (KKH), Savings Deposit (TSRFmev), and on the contrary, a negative relationship was observed between credit volume and Central Bank Interest Income which is statistically significant. No statistically significant relationship was found between other variables and credit volume.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationInternational Journal of Academic Value Studiestr_TR
dc.subjectTürk Bankacılık Sektörütr_TR
dc.subjectKredi Hacmitr_TR
dc.subjectKredi Değişimitr_TR
dc.subjectTurkish Banking Sectortr_TR
dc.subjectCredit Volumetr_TR
dc.subjectCredit Changetr_TR
dc.subjectNonlinear Least Squarestr_TR
dc.titleTürk Bankacılık Sektöründe Türkiye'deki Kredi Değişimlerinin Analitik Değerlemesi: 2005-2017 Dönemitr_TR
dc.titleEmpirical Analysis Of Credit Changes In Turkish Banking Sector: 2005-2017 Period
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID2855tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record