Show simple item record

One of the Nightmares of Workplaces: Mobbing and its Fighting Methods

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıtr_TR
dc.contributor.advisorAkşit Evingür, Habibe
dc.contributor.authorEmül, Mehmet
dc.date.accessioned2019-02-21T13:16:16Z
dc.date.available2019-02-21T13:16:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/4645
dc.description.abstractBu çalışma ile iş hayatında çok eski dönemlerden beri var olan mobbing kavramının, örgütlerde önlenebilmesi adına; sekiz farklı örgütün, çalışanlarının farkındalık seviyeleri, bu örgütlerin mobbing olgusuna karşı tutumları ve mobbingin önlenmesi için yaptıkları örgütsel faaliyetlerin neler olduğunu tespit etmektir. Araştırma kapsamında Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)'ün Güneydoğu Anadolu ve Trakya Şubelerinin yönetim kurullarında görev alan sekiz İnsan Kaynakları Birim yöneticisi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma 6 ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş, ikinci bölümde mobbing kavramı, tarihsel gelişimi ve benzer kavramlar açıklanmıştır. Üçüncü bölümde mobbing süreci, dördüncü bölümde mobbingin sonuçları, beşinci bölümde mücadelesi, altıncı bölümde ise örgütlerin mobbingle mücadelesine dair bir araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak örgüt çalışanlarının mobbinge dair farkındalıklarının istenilen bir seviyede olmadığı, örgütlerin mobbing olgusu ile mücadele etmek için birden fazla eylemde bulundukları, bu olguya karşı sessiz kalmayarak önleyici faaliyetler gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this thesis, we determine the level of awareness of the employees of eight different organizations to mobbing, the attitudes of these organizations towards mobbing and the organizational actions taken for preventing mobbing in order to overcome the concept of mobbing that has been existing in bussiness since ancient times. Within the scope of this research, interviews are done in detail with eight Human Resources managers from board members of Southeast and Thrace branches of Turkish Human Management Association. This thesis is composed of 6 chapters. The first chapter is devoted for an introduction. The concept of mobbing, its historical development and related concepts are given in the second chapter. We give the stages of mobbing in the third chapter, the results of mobbing in the fourth chapter, the precautions in the fifth chapter and the research for the actions of the organizations against mobbing is given in the sixth chapter. As a result, it is determined that the level of awareness of the employees is not at desired levels, the organizations take several actions to overcome mobbing and they do not remain silent against mobbing as they take some precautions.
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıtr_TR
dc.subjectİşletmetr_TR
dc.subjectBusiness Administrationtr_TR
dc.subjectMobbingtr_TR
dc.subjectPsikolojik istismartr_TR
dc.subjectPsychological maltreatmenttr_TR
dc.subjectÇalışanlartr_TR
dc.subjectWorkerstr_TR
dc.subjectÖnleyici müdahaletr_TR
dc.subjectPreventive interventiontr_TR
dc.subjectÖrgütlertr_TR
dc.subjectOrganizationstr_TR
dc.subjectİşyeritr_TR
dc.subjectWork placetr_TR
dc.titleİş yeri Kabuslarından Biri Olarak Mobbing ve Mücadele Yöntemleritr_TR
dc.titleOne of the Nightmares of Workplaces: Mobbing and its Fighting Methods
dc.typeThesistr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record