Show simple item record

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literaturetr_TR
dc.contributor.authorAltınmakas, Derya
dc.contributor.authorÇeçen, Sevdeğer
dc.contributor.authorSerdar Tülüce, Hande
dc.contributor.authorYalçın, Şebnem
dc.date.accessioned2018-11-29T09:30:00Z
dc.date.available2018-11-29T09:30:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other2536-4758
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.16986/HUJE.2018043463
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3628
dc.description.abstractBusiness professionals, who use English language in their daily interactions at global corporate companies in Turkey, have been educated within the paradigm of teaching and learning of English as a Foreign Language (EFL). However, as most of their interactions in business world take place with speakers of other languages in multilingual/cultural settings, these professionals’ use of English language as Lingua Franca (ELF) may commence to function in different domains with different purposes and communicative outcomes within the paradigm of BELF. However, to our best knowledge, how business professionals in Turkey use and conceptualize English language in their daily business domains and how they position themselves as users of English and BELF have not been investigated. With this aim in mind, we conducted a research with 19 business professionals working at global companies in Istanbul. The data was collected through a survey administered with 19 business professionals and semi- structured interviews with five informants working in top positions at those companies which serve global customers. The findings of the study revealed that business professionals in Turkey are in a state of flux between the two paradigms – i.e., EFL and ELF toward the construction of BELF because EFL and ELF co-exist in their minds.tr_TR
dc.description.abstractTürkiye'deki uluslararası kurumsal şirketlerde İngilizceyi günlük etkileşimlerinde kullanan iş insanları Yabancı Dil olarak İngilizceyi (YDİ) öğrenme ve öğretme yaklaşımı çerçevesinde eğitilmişlerdir. Ama iş dünyasındaki etkileşimlerinin çoğunluğu çok dilli/ kültürlü ortamda diğer dillerin konuşanlarıyla gerçekleştiği için bu iş insanlarının Ortak Dil olarak İngilizce (ODİ) kullanması Ortak Dil olarak İş İngilizcesi (ODİİ) yaklaşımı içinde farklı alanlarda, farklı amaçlarla ve iletişimsel sonuçlarıyla çalışmaya başlar. Bununla beraber Türkiye'deki iş insanlarının günlük iş ortamlarında İngilizceyi nasıl kullandığı ve kavramsallaştırdıkları ve kendilerini İngilizce ve (ODİİ) kullanıcıları olarak nasıl konumlandırdıkları henüz sistematik olarak araştırılmamıştır. Bu amaçla İstanbul’daki uluslararası şirketlerde çalışan 19 iş insanı ile bir araştırma yürüttük. Araştırma verileri 19 iş insanına özgeçmiş anketi verilerek ve küresel müşterilere hizmet eden şirketlerde en iyi pozisyonlarda çalışan 5 katılımcı ile yarıyapılandırılmış görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları Türkiye'deki iş insanlarının algılarında YDİ ve ODİ'nin bir arada var olduğu için iki yaklaşımın yani YDİ ve ODİ'den ODİİ'ye doğru yorumlama arasında etkileşim içinde oldukları ortaya koymuştur.
dc.language.isoen_UStr_TR
dc.relationHacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education)tr_TR
dc.subjectBELFtr_TR
dc.subjectELFtr_TR
dc.subjectEFLtr_TR
dc.subjectbusiness professionalstr_TR
dc.subjectYabancı Dil olarak İngilizce (YDİ)tr_TR
dc.subjectOrtak Dil olarak İngilizce (ODİ)tr_TR
dc.subjectOrtak Dil olarak İş İngilizcesi (ODİİ)tr_TR
dc.subjectiş insanlarıtr_TR
dc.titleConceptual Transition from English as a Foreign Language to BELFtr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID107385tr_TR
dc.contributor.authorID29634tr_TR
dc.contributor.authorID203892tr_TR
dc.contributor.authorID184237tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record