Show simple item record

The Place of Karaman Dialects Among Anatolia Dialects in Terms of Morphological Characteristics

dc.contributorFen Edebiyat Fakültesi / Faculty of Letters and Sciences Türk Dili ve Edebiyatı / Turkish Language and Literaturetr_TR
dc.contributor.authorKarpuz, Hacı Ömer
dc.contributor.authorUysal, İdris Nebi
dc.date.accessioned2018-11-23T10:10:58Z
dc.date.available2018-11-23T10:10:58Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3516
dc.description.abstractBu makalede Karaman ağızlarının şekil bilgisi özellikleri kısaca verilmiştir. İç Anadolu bölgesinde yer alan Karaman, bir tarih ve kültür kentidir. Yörede yaptığımız çalışmalar, bize bölge ağızlarının özelliklerini tespit etme imkânı vermiştir. Bölge ağızları, şekil bilgisi özellikleri bakımından Batı Grubu ağızlarının genel özelliklerini taşımakta, bu grup içinde de dokuzuncu alt grubun özellikleri ile örtüşmektedir. Ayrıca bu çalışmada Karaman ili ağızları örneğinden yararlanılarak Anadolu ağızlarının incelenmesinde ve tasnifinde karşılaştırmalı çalışmaların gerekliliği ve yazı diline katkısı vurgulanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this article the morphological characteristics of Karaman dialects are given shortly. Karaman which is located in central Anatolia is a history and culture city. The studies that we carried out in this region gave us an opportunity to determine the characteristics of Karaman dialects. Karaman dialects possess the general properties of The Group West dialects from the point of the morphological characteristics. And also they bear to the ninth subgroup in this group. Beside this, necessity of comperative studies in analysis and classifacition of Anatolia dialects and contribution to written language are also emphasized by using example of Karaman dialects.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationPamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectAğıztr_TR
dc.subjectAnadolu Türkçesi Ağızlarıtr_TR
dc.subjectKaraman Türkçesi Ağızlarıtr_TR
dc.subjectŞekil Bilgisitr_TR
dc.subjectDialecttr_TR
dc.subjectAnatolia Turkish Dialectstr_TR
dc.subjectKaraman Turkish Dialectstr_TR
dc.subjectMorphologytr_TR
dc.titleKaraman İli Ağızlarının Şekil Bilgisi Özellikleri Bakımından Anadolu Ağızları Arasındaki Yeritr_TR
dc.titleThe Place of Karaman Dialects Among Anatolia Dialects in Terms of Morphological Characteristics
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID6846tr_TR
dc.contributor.authorID28319tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record