Now showing items 1-1 of 1

    • 4. Endüstri Devriminin getireceğiyeni Liderlik Anlayışı 

      Tarhan, İbrahim Ethem (2018-06)
      Bu çalışmada, 4. Endüstri Devrimi olarak ifade edilen Endüstri 4.0 kavramının liderlik stillerini ne şekilde etkileyeceği konusu üzerinde durulacaktır. Bilindiği üzere Almanya öncülüğünde gelişmiş olan ülkeler özellikle ...