Now showing items 53-72 of 117

  • Extension of WASPAS with Spherical Fuzzy Sets 

   Gündoğdu, Fatma Kutlu; Kahraman, Cengiz (2019)
   The 3D extensions of ordinary fuzzy sets such as intuitionistic fuzzy sets (IFS), Pythagorean fuzzy sets (PFS), and neutrosophic sets (NS) aim to describe experts’ judgments more informatively and explicitly. In this paper, ...
  • Frequency and temperature dependent electrical and dielectric properties of LaCrO3 and Ir doped LaCrO3 perovskite compounds 

   Polat, Özgür; Coşkun, M.; Coşkun, F. M.; Durmuş, Zehra; Çağlar, Müjdat; Turut, Abdulmecit (Elsevier Science Sa, Po Box 564, 1001 Lausanne, Switzerland, 2018-04-05)
   Perovskite oxide materials, especially perovskite lanthanum chromium oxide, LaCrO3 (LCO) have taken considerable attention among the scientists due to the changing optical, electrical, dielectric and magnetic properties ...
  • From 1D to 3D Membership:Sphericalfuzzy Sets 

   Kutlu Gündoğdu, Fatma; Kahraman, Cengiz (2019-09)
   All the extensions of ordinary fuzzy sets with three dimensional membership functions such as intuitionistic fuzzy sets (IFS), Pythagorean fuzzy sets (PFS), and neutrosophic fuzzy sets (NFS) aim at defining the judgments ...
  • Fuzzy Integrated Vulnerability Assessment Model For Critical Facilities In Combating The Terrorism 

   Akgün, İlker; Kandakoğlu, Ahmet; Özok, Ahmet Fahri (Pergamon-Elsevier Science Ltd, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford Ox5 1Gb, England, 2010-05)
   Critical facility vulnerability assessment is a highly complex strategic activity in combating the terrorism and necessitates a structured quantified methodology to support the decision-making process in defense planning. ...
  • Fuzzy Modelling and Efficiency in Health Care Systems 

   Özok, Ahmet Fahri (Ios Press, Nieuwe Hemweg 6B, 1013 Bg Amsterdam, Netherlands, 2012)
   American Medical Institute reports that each year, because of the medical error, minimum fifty thousand people are dead. For a safety and quality medical system, it is important that information systems are used in health ...
  • Hasta ve Hasta Yakınları Tarafından Sağlık Çalışanlarına Karşı Uygulanmakta Olan Şiddet Vakalarının Nedenleri ve Çözüm Önerileri 

   Tarhan, İbrahim Ethem (2019-06)
   Ülkemizde her geçen gün hekimlere hastalar tarafından sözlü ve fiziki saldırılar yapılmaktadır. Basında yer alan ölümle ve ağır yaralanmalarla sonuçlanan benzer vakaların artış göstermesi toplumumuzda büyük üzüntülere ...
  • Hastane Yeri Seçiminde Küresel Bulanık TOPSIS Yöntemi 

   KUTLU GÜNDOGDU, FATMA (2019-06-11)
   Sezgisel bulanık kümeler (IFS), Pisagor bulanık kümeleri (PFS) ve nötrosofık kümeler (NS) gibi sıradan bulanık kümelerin üç boyutlu uzantıları, uzmanların kararlarını daha bilgilendirici ve açık bir şekilde tanımlamalarını ...
  • Havaalanı Yer Hizmetlerinde Kalite ve Süreç İyileştirme Çalışmaları 

   Akburak, Dilek; Şenvar, Özlem (2018-06)
   Günümüzde hava yolu taşımacılığı ve hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Bu talebi karşılamak için müşteri odaklı olmanın çok önemli olduğu havacılık sektöründe, müşteri beklentilerini ...
  • Bir ilaç Firmasında Hammadde Sipariş Miktarının ve Stok Seviyelerinin Optimizasyonu 

   Üney-Yüksektepe, Fadime; Bodur, Buket; Akman, Gökcan; Sönmez, Rojda Nisa; Altınyar, Aydan (2019-06)
   Günümüzde küreselleşmeyle birlikte şirketler arasındaki rekabet artmakta olup, ilaç şirketleri artan talep ile daha fazla ürün üretme hedefli koymaya başlamaktadır. Son dönemdeki demografik yapının değişmesi, ortalama yaşam ...
  • Implementation of a Recycling System in PG Turkey Using a Two-Stage Approach for Network Design and Vehicle Routing 

   Yavaş, Burçay; Keskin, Beril; Kulunçkıran, Duhan; Aktin, Ayşe Tülin (2018)
   Sustainability has become an inevitable concept for companies in the modem world. Consequently, converting used products to secondary raw materials and incorporating them into the recycling process is becoming important ...
  • Implementation of Lean Six Sigma for Airline Ground Handling Process 

   Akburak, Dilek; Şenvar, Özlem (2018-06)
   Lean six sigma methodology offers a broad range of assessments and im­plementation services to meet the demands and challenges organizations face in to­day’s global marketplace, where improved processes and unobstructed ...
  • Industry 4.0 Score Prediction of Turkish SMEs via Data Classification 

   DÜNDAR, Uğurcan; Üney-Yüksektepe, Fadime; Gergin, Zeynep; ILHAN, DOGAN AYBARS; Güneş Gençyılmaz, Mehmet; Çavdarlı, Ali İhsan (2019-08)
   Todays most important industrial concept for companies is to be able to incorporate new technologies into their planning and monitoring systems. These technologies include sensor systems, cloud technologies, automation, ...
  • Industry 4.0 Scorecard for SMEs 

   Gergin, Zeynep; Üney Yüksektepe, Fadime; Gençyılmaz, Mehmet Güney; Aktin, Ayşe Tülin; İlhan, Doğan Aybars; Dündar, Uğurcan; Cebeci, Özay; Çavdarlı, Ali İhsan (Springer, 2018-09)
   Today the industry is revolutionizing into a new era with the total integration of all elements of the production through digitalization and establishing communication between each other. This new revolution is named as ...
  • Intellegent Sytems for Disaster Management : Anmanned Aerial Vehicles 

   DÜNDAR, Uğurcan (2019-07)
   This paper formulates the UAVs' surveillance problem as a location-routing problem, where limited energy capacities of UAVs are modeled explicitly as constraints that account for their different flight statuses. The ...
  • International IIE Conference YAEM 

   Tarhan, İbrahim Ethem (2013)
  • Investigation of New Facility Location Fır Elvan Gıda 

   Dinçer, Tutku; Tuncer, Müge; Özgür, Müge; İnce, Buse; Bayramoğlu, Feyzanur; Altınyar, Aydan; Üney-Yüksektepe, Fadime (2019-06)
   Elvan Gıda, established in 1952 as a small candy shop in Istanbul, started to manufacture sweet and chocolate to meet high quality confectionery demand with affordable prices. Elvan has 7 different production facilities ...
  • İstanbul’da Drone ile Trafik Kontrolüne Bir Matematiksel Yaklaşım 

   Baştürk, Ceren; Acar, Elif Nur; Aktin, Ayşe Tülin; Çakır, Ahmet Cemil; Culha, Uğur Deniz (2018)
   Büyük şehirlerdeki iş ve yaşam olanaklarının çekiciliği, bu şehirlerdeki nüfus yoğunluğunun sürekli artmasına neden olmaktadır. Bu durumdan en fazla etkilenen şehirlerin başında gelen İstanbul’da, yolların kapasiteleri ...
  • Joint Decision Making for Production and Marketing 

   Ulusoy, Gündüz; Aktin, Ayşe Tülin (1995)
   The prosperity of a firm depends highly on the functional integration of its various departments, and in particular the cooperation between the production and the marketing departments appears to have a large impact on the ...