Show simple item record

Shaping of spatial experiences through senses: Sagrada Familia Church

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecture Makaleler / Articlestr_TR
dc.contributor.authorErkan Yazıcı, Yasemin
dc.contributor.authorÇakıcı Alp, Neşe
dc.date.accessioned2018-11-15T07:06:44Z
dc.date.available2018-11-15T07:06:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-2698
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21602/sduarte.288113
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3364
dc.description.abstractKişi, mimari mekanı sadece bir resim olarak algılamaz, aynı zamanda duyularıyla da deneyimleyerek içselleştirir. Bu çalışmada, bireylerin mekanları algılamak için görme dışındaki duyularını (işitme, koklama, tatma ve dokunma), kullanmalarında cinsiyet, yaş, uyruk ve meslek faktörleri arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma Sagrada Familia binasında yürütülen bir alan çalışması aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Alan çalışmasında, ziyaretçiler arasından rastsal olarak seçilen, 31 kişiye anket uygulanmış ve anket sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS v24 istatistiksel analiz programı kullanılmıştır. Analizlerde parametrik olmayan verilerin tek yönlü varyans analizinde kullanılan Kruskal-Wallis testinden yararlanılmıştır. Çalışmada ele alınan her duyunun mekanı algılama üzerindeki etkisi ziyaretçilerin yaş, cinsiyet, uyruk ve meslekleri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre yaş ile işitme; meslek ile koklama, tatma ve dokunma duyuları arasında anlamlı ilişkiler olduğu, özellikle mesleklerin mekan algısı üzerinde oldukça etkileyici bir faktör olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet ve uyruk ile işitme, koklama, tatma ve dokunma duyuları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.tr_TR
dc.description.abstractIndividuals do not only perceive an architectural space through images but at the same time use their other senses to experience and internalize it. This study investigates the relationship between the individuals’ use of their senses other than “sight” (Hearing, smell , taste and touch) at perceiving architectural spaces and their “gender”, “age” “nationality” and “occupation”. The study was conducted through a field investigation at the Sagrada Familia Church. In the scope of the study, a survey was conducted on 31 people randomly selected among the visitors and the statistical analysis software SPSS v24 was used to evaluate the survey results. Kruskal-Wallis test for one way analysis of variance of non-parametric data was used in the evaluation of the relationship between the use of senses and the factors of gender, age, nationality and occupation. Results indicate that there is a significant relationship between “age” and “hearing” and “occupation” and “smell”, “taste” and “touch”. The occupations of the visitors was found to be a particularly influential factor at the perception of architectural space. Gender and nationality did not have a profound relationship with “hearing” , “touch” and “smell”.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationSDÜ ART-E Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisitr_TR
dc.subjectSagrada Familia Kilisesitr_TR
dc.subjectMekân Algısıtr_TR
dc.subjectBeş Duyunun Etkisitr_TR
dc.subjectSagrada Familia Church
dc.subjectSpace Perception
dc.subjectEffects of Five Senses
dc.titleDuyuların Mekansal Deneyimleri Sekillendirmesi: Sagrada Familia Kilisesitr_TR
dc.titleShaping of spatial experiences through senses: Sagrada Familia Church
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID112309tr_TR
dc.contributor.authorID116062tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record