Now showing items 1-1 of 1

    • Karmaşık Sosyal Sistemlerde "Düzen" Kalıplarının Fraktal Yapısı 

      Yazğan, Şükrü (İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2006-07)
      Herhangi bir sistem içinde var olan olası durumarın (contingency) faz uzayının belirli bir alanına sınırlanması sistem içinde “düzen “in kurulmasının temel unsurudur. Bu sınırlama faaliyeti karmaşık bir sisteme genel bir ...