Show simple item record

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecture Makaleler / Articlestr_TR
dc.contributor.authorSoyyiğit, Suat
dc.contributor.authorBostancıoğlu, Esra
dc.date.accessioned2018-11-12T11:56:56Z
dc.date.available2018-11-12T11:56:56Z
dc.date.issued2013-08
dc.identifier1132tr_TR
dc.identifier1132tr_TR
dc.identifier1132tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3287
dc.description.abstractGiydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeş itliş ekillerde üretilebilen yapıbileşenleridir. Ancak giydirme cephelerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi aşamasında birtakım sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunlar, tasarım ve projelendirmeden, uygulamadan, hatalıdetaylandırmadan, montajdan ve malzeme seçiminden kaynaklanabilmektedir. Malzeme seçimindenkaynaklanan sorunların başında hatalı cam seçimi gelmektedir. Giydirme cephelerde karşılaşılan sorunların, bitmiş cephede çözümü, onarılması veya yenilenmesi oldukça zor ve pahalıdır. Cephelerinuygulanmasına geçmeden önce, tasarım evresinde verilen kararlarla ileride oluş abilecek sorunlarortadan kaldırılabilir. Bu çalışmada, giydirme cepheli büro binalarında cam seçimi ile ilgili doğrukararların alınması konusunda tasarımcılara, uygulayıcılara ve kullanıcılara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Öncelikle giydirme cephelerde kullanılan camlar ve giydirme cephelerde cam seçiminietkileyen karar parametreleri belirlenmiştir. İstanbul ili içerisinde kullanım aşamasında olan 12 bürobinasının kullanıcılarına kullandıkları camı, cam seçimini etkileyen performans kriterleri açısından değerlendirmesi için bir anket çalışması uygulanmış ve anket sonuçları değerlendirilmiştir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherB2B Medyatr_TR
dc.relationYalıtımtr_TR
dc.subjectGiydirme cephetr_TR
dc.subjectcamtr_TR
dc.subjectcam seçimitr_TR
dc.subjectbüro binalarıtr_TR
dc.titleGiydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID108365tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record