Show simple item record

dc.contributorMimarlık Fakültesi / Faculty of Architecture Mimarlık / Architecturetr_TR
dc.contributor.authorUsta, Ayhan
dc.contributor.authorDüzenli, Evrim
dc.date.accessioned2018-11-09T13:57:28Z
dc.date.available2018-11-09T13:57:28Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/3249
dc.description.abstractOsmanlı Devleti, fetih coğrafyası içinde, zamanla din, dil ve etnik açıdan çeşitli unsurları içinde barındıran “heterojen” bir yapı kazanmıştır. Bununla birlikte Batı’da ulus devlet anlayışının yükselişe geçişi ve üniter devletlerin kurulmaya başlaması, o dönemde bir çevre ülkesi olan Osmanlı Devleti’ndeki etnik çözülmelerin de önünü açmıştır. Ulusçuluk düşüncesi, bir aydınlanma sorunsalı olarak ele alındığında, Osmanlı Devleti’nin heterojen yapısının o dönem için “modern olmayan bir devlet sistemi” ne işaret ettiği ifade edilebilir. Cumhuriyet döneminde ise temel amaç, sosyal, etnik, ekonomik, vb. açılardan farklılıkların mevcut olduğu Anadolu coğrafyasında, özellikle dil ve eğitim alanında yapılan çalışmalar ile modern-ulusal bir devlet sisteminin yaratılması olmuştur. Bu, toplumsal alanda yapılan inkılâplar (harf inkılâbı, kıyafet, ölçü birimleri, vd.), modern eğitim sisteminin kabulü, mimarlık alanındaki evrensel ve ulusalcı eğilimler, daha birçok faaliyet aracılığıyla periferide de birçok alanda görünür kılınmıştır. Modernitenin periferideki algılamaları, erken Cumhuriyet dönemindeki merkezi düşünce sistematiği içinde yapılan tarih-yazımı çalışmalarında çoğu zaman göz ardı edilen bir nokta olmuştur. Bu bağlamda çalışma, modernitenin 1923–1960 tarihleri arasında Trabzon şehrinde yaşanan süreçlerinin, merkez-periferi akışkanlığı / dinamikleri doğrultusunda ele alındığı, ideolojinin mekansal anlamda kuruluşunu anlama denemesidir. Bu anlamda “modernite bilinci” nin üretildiği yer olan Ankara, Cumhuriyet’teki modern düşüncenin “merkez” idir. Trabzon ise Ankara’nın periferisidir. Modern düşüncenin hedefine ulaşabilmesi için modernleştirici iradenin merkezde olduğu kadar periferide de etkin bir modern yapı kurgulayabilmesi, başka bir deyişle, modern düşüncenin ülke genelinde yaygınlaştırılması ile yakından ilişkilidir. Çalışmada periferinin modernliği, şehirde onu temsil eden yerel kurum ve aktörlerin algılamaları ile şehirdeki inşa faaliyetleri üzerinden değerlendirmeye alınmaktadır.
dc.language.isotrtr_TR
dc.relationKaradeniz Teknik üniversitesi Mimarlık Biültenitr_TR
dc.subjectModernite
dc.subjectMimarlık
dc.subjectUlusal Kimlik
dc.subjectMerkez ve Periferi
dc.subjectTrabzon
dc.titleCumhuriyet Döneminde (1923-1960) Modernite Düşüncesinin Mekansal Kuruluşu: Merkez Periferi Dinamikleri Bağlamında Trabzon Örneğitr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID5854tr_TR
dc.contributor.authorID106509tr_TR


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record