Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi 

  Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
  Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...
 • Populism and Conservative Civil Society 

  Kourou, Nur Sinem (2018-06)
  There are many components and techniques which are driven by populist radical right parties from top to down. The most important issue can be seen here the populist radical right parties’ linkages with civil society ...
 • Classification of War, In Sean N. Kalic and Aoife Padraigín Foley (Eds.) Thinking about War and Peace: Past, Present and Future 

  Yesevi, Çağla Gül (Oxford: Inter-disciplinary Press, 2011)
  War will be defined in broader perspective. War between nation-states will be disregarded. War comprises organized psychological pressures, all kinds of restraints, physical and psychological abuses, usage of aggressive ...
 • Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 

  Yesevi, Çağla Gül; Akgün, Mensur; Tiryaki, Sylvia (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2014)
  Kitabın amacı, bölgesel ve uluslararası politikadaki güncel eğilimleri incelemek, yeni eğilimleri tespit etmektir.
 • Gezi Parkında Ne oldu Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi 

  Yesevi, Çağla Gül; Akgün, Mensur; Cop, Burak; Emre, Yunus (T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2014)
  Araştırmada üç soruya cevap arıyoruz, bu yüzden elinizdeki kitabı üç bölüme ayırdık. İlk bölümde, insanların neden bu protestolara katıldıklarını anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İkinci bölümde, Gezi Parkı içinde ve çevresinde ...
 • Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler 

  Yesevi, Çağla Gül; Tiftikçioğlu, Burcu Yavuz (Der’in Yayınevi, 2015)
  Bu kapsamda enerji alanında literatürde önemli bir ana kaynak ihtiyacını karşılayacağı umulan çalışma üç ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü ele alınacaktır. İkinci bölümde ...
 • Turkish Neo-nationalism. In Edie Lanphar and Phil Fitzsimmons (Ed.) Connectivity Across Borders, Boundaries and Bodies: International and Interdisciplinary Perspective 

  Yesevi, Çağla Gül (Oxford: Inter-disciplinary Press, 2014)
  Important rallies took place in the spring of 2007; these meetings were held in important cities of Turkey, Ankara, Istanbul, Manisa, Çanakkale, İzmir and Samsun. These meetings were headed and organized by the Ataturkist ...
 • İsrail Ordusu ve İstihbarat Örgütleri 

  Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınevi, 2018)
  Kitabın ilk bölümünde, İsrail’in jeopolitik konumunun, siyasal, sosyal ve ekonomik yapısının genel değerlendirmesi yapılmıştır. İsrail’in güvenliğini etkileyen coğrafi, siyasal, sosyal ve ekonomik koşullar incelenmiştir.İkinci ...
 • Energy and Climate Change Policies of Russia and China 

  Yesevi, Çağla Gül (New Castle: Cambridge Scholars Publishing, 2014)
  The article entitled “Energy and Climate Change Policies of Russia The article entitled Energy and Climate Change Policies of Russia and China” by Çağla Gül Yesevi and Ceren Uysal Oğuz aims to analyse the meaning and ...
 • Türk Milliyetçiliği: Doğuşu, Yükselişi ve Siyasal Yansımaları 

  Yesevi, Çağla Gül (Ankara: Kripto Yayınevi, 2018-01)
  Çalışmada, milliyetçiliğin kökeni, siyasal tarih ve siyasal kuram açısından açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümü milliyetçiliği açıklayan ve milliyetçiliğe dair bakış açısını belirleyen milliyetçilik kuramlarına ayrılmıştır. ...

View more