Collections in this community

Recent Submissions

 • Türkistan’dan Göç ve Köklerle Bağ Kurmak 

  Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
  Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...
 • The Legalization of the Right to Strike in Turkey in the 1960s 

  Emre, Yunus (ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND, 2019)
  In July 1963, two laws, the Trade Unions Act and the Collective Bargaining, Strike and Lockout Act, were enacted in the Turkish parliament. With these laws, free trade unionism became possible, and the working class emerged ...
 • EU-Turkey relations: civil society and depoliticization 

  Kourou, Nur Sinem (ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2-4 PARK SQUARE, MILTON PARK, ABINGDON OX14 4RN, OXON, ENGLAND, 2019-10)
 • Türkistan'dan göç: Köklere yolculuk 

  Yesevi, Çağla Gül (2019-12-19)
 • Türk Bağımsızlık Savaşı'nın Anlamı ve Diplomatik Sonuçları 

  Papuççular, Hazal (2019-12-20)
  Türk Kurtuluş Savaşı’nın diplomatik anlamı ve sonuçları tarihyazımında nispeten daha az tartışılmıştır. Daha çok savaş üzerine odaklanan yazında diplomasi tek tek ilişkiler bazında fazla analiz edilmeden anlatılmıştır. ...
 • Pakistan-Afganistan Örneğinden Türkiye'nin Öğrenecekleri 

  YESEVI, ÇAGLA GÜL (2019-12-16)
  Pakistan, pek çok etnik grubu, dini ve mezhebi barındıran bir ülkedir. Pakistan, Afganistan’da yaşananlardan birebir etkilenmiştir. Pakistan’ın siyasal tarihi, darbelerle ve yozlaşmış hükümetlerle anılmaktadır. Kuruluşundan ...
 • Türkiye ve oniki ada 1912-1947 

  Papuççular, Hazal (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019-10)
  Ege Denizi’nin güneydoğusunda yer alan Oniki Ada, diğer adıyla Menteşe ada grubu hem uluslararası düzeyde, hem de Türkiye’nin dış politikasına yönelik iç siyasi değerlendirmelerde yüz yılı aşkın bir süredir pek çok tartışmanın ...
 • 21. Yüzyılın dönüşen dünyasında tarihçilik ve tarih yazımı 

  Papuççular, Hazal (2019-11)
  Otoriterleşme, popülizm, aşırı sağ ve yükselen milliyetçilikler dünya siyasetinde gerçekleşen dönüşümler sonucunda bugün sosyal bilimcilerin en sık tartıştığı meseleler hâline gelmiştir. Öyle ki, sosyal bilimcilerin ...
 • Yasalara İki Perspektif: Miletos Okulu ve Sofistler 

  Toral, Bozkurt (2019-11-02)
  Felsefe tarihi genellikle, ilk filozof olduğu kabul edilen Thales'le ve Thales'in kurucusu olduğu Miletos Okulu'yla başlatılır. Miletos Okulu'nun mensupları, Homeros'un ve Hesiodos'un yaşadığımız evreni açıklamak için ...
 • Yozlaşma Tanımında John Locke Arayışı (Sorunsal Arayışında Notlar) 

  Aydın, Ali Murat (2019-11-02)
  Siyasal yozlaşma, günlük yaşantıda her an rastlanabilecek, yeri geldiğinde içselleştirilebilecek bir fenomen olarak bireyin karşısına çıkabilmektedir. Yozlaşmanın tanımı, ülkelerin ceza kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ...

View more