Collections in this community

Recent Submissions

 • Lausanne Conference : Peacemaking process and Parliamentary Politics in Ankara, 1922-1923 

  Papuççular, Hazal (2019-06)
  Lausanne Treaty of Turkey is a product of Turkish national movement, which was organized after the end of the World War I and led by a newly founded parliament in Ankara. In Turkish historiography, this parliament has ...
 • Çok Boyutlu İlişkiler: Amerikan Perspektifinden Milli Mücadele 

  Papuççular, Hazal (2019-06-11)
  1923 yılında Amerikalı gazeteci Isaac F. Marcosson’a bir mülakat veren Mustafa Kemal Paşa “kardeş demokrasiler olarak, Türkiye ile Amerika arasında en sıkı ilişkiler olmalıdır” demişti. Kuşkusuz bu, geleceğe dair bir iyi ...
 • Gendered Populist Mobilization 

  Kourou, Nur Sinem (2019-06-17)
  Populism has been stormed through the discussion and scope on political science. It has been discussed in many ways and associated with different issues. Even though the abundant of the literature, as many scholars mention, ...
 • Askeri Darbeden Milenyuma: Türkiye’de Popüler Kültür Tarihi 

  Aydın, Ali Murat (2018-12-07)
  Popüler kültür, 1990 sonrası Sovyetler Birliği’nin çöküşü ile birlikte kapitalist zaferin yeni yaşam tarzının bir ifadesi olarak zihinlere yansımıştır. Kültürel ana temanın tüketmek, başarının zenginlikle ölçülebildiği ...
 • Türkistan'dan Göçün Kimlik Oluşumuna Etkisi 

  Yesevi, Çağla Gül (2019-09)
  Çalışma, 1930’lu yıllarda Türkistan’dan gerçekleştirilen göçün kimlik ve kültüre etkisini konu alan bir sözlü tarih çalışmasıdır. Göç, kültür ve kimlik ana temalarını araştıran ve bu göçü yaşayanlar ve onların ailelerinin ...
 • Populism and Conservative Civil Society 

  Kourou, Nur Sinem (2018-06)
  There are many components and techniques which are driven by populist radical right parties from top to down. The most important issue can be seen here the populist radical right parties’ linkages with civil society ...
 • Classification of War, In Sean N. Kalic and Aoife Padraigín Foley (Eds.) Thinking about War and Peace: Past, Present and Future 

  Yesevi, Çağla Gül (Oxford: Inter-disciplinary Press, 2011)
  War will be defined in broader perspective. War between nation-states will be disregarded. War comprises organized psychological pressures, all kinds of restraints, physical and psychological abuses, usage of aggressive ...
 • Küreselleşen Dünyada Farklı Sorunlar Farklı Perspektifler 

  Yesevi, Çağla Gül; Akgün, Mensur; Tiryaki, Sylvia (T.C İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2014)
  Kitabın amacı, bölgesel ve uluslararası politikadaki güncel eğilimleri incelemek, yeni eğilimleri tespit etmektir.
 • Gezi Parkında Ne oldu Katılımcıların Penceresinden Bir Gezi Parkı Değerlendirmesi 

  Yesevi, Çağla Gül; Akgün, Mensur; Cop, Burak; Emre, Yunus (T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, 2014)
  Araştırmada üç soruya cevap arıyoruz, bu yüzden elinizdeki kitabı üç bölüme ayırdık. İlk bölümde, insanların neden bu protestolara katıldıklarını anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İkinci bölümde, Gezi Parkı içinde ve çevresinde ...
 • Türkiye’nin Enerji Görünümü: Stratejiler ve İlişkiler 

  Yesevi, Çağla Gül; Tiftikçioğlu, Burcu Yavuz (Der’in Yayınevi, 2015)
  Bu kapsamda enerji alanında literatürde önemli bir ana kaynak ihtiyacını karşılayacağı umulan çalışma üç ana bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde dünyada ve Türkiye’de enerji görünümü ele alınacaktır. İkinci bölümde ...

View more