Basit öğe kaydını göster

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Kamu Hukuku Bölümütr_TR
dc.contributor.authorEsen, Egemen
dc.date.accessioned2018-09-28T14:21:08Z
dc.date.available2018-09-28T14:21:08Z
dc.date.issued2017-07
dc.identifier16 / 2 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier16 / 2 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier16 / 2 / 1 / Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ'a Armağantr_TR
dc.identifier.issn1309-8837
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/2796
dc.description.abstractMarka hukuku esas olarak özel hukukun inceleme alanındadır. Ekonomik gelişmeler sonucunda, marka hukuku koruma kapsamını genişletmek için ceza hukukunun desteğine ihtiyaç duymaktadır. Yine de diğer tedbir ve yaptırımlardan sonra, ceza kanununun marka hukukunu destekleyebilmek için (ultima ratio) son çare ilkesi gereğince en son uygulanacağı aşikardır. Ayrıca, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de kanunilik ilkesi dikkate alınmamıştı. Anayasa Mahkemesi’nin 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ilişkin iptal kararları art arda gelmişti. Tüm bunların sonucu olarak 10 Ocak 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu aynı gün yürürlüğe girmiştir. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda yer alan cezai hükümlerin biri marka hakkının yetkisiz tasarrufu suçudur. Bu çalışmanın konusu marka suçlarından olan marka hakkının yetkisiz tasarrufu suçunun unsurları açısından değerlendirilmesi ve incelenmesidir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherSeçkin Yayıncılıktr_TR
dc.relationİstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisitr_TR
dc.subjectMarka hukuku, Marka suçları, Marka hakkı, Markaların korunması hakkında KHK, Sınai mülkiyet kanunutr_TR
dc.titleSınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hakkının Yetkisiz Tasarrufu Suçutr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID273245tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster