Show simple item record

dc.contributorİstanbul Kültür Üniversitesi / Hukuk Fakültesi / Özel Hukuk Bölümütr_TR
dc.contributor.authorTahiroğlu, Bülent
dc.date.accessioned2018-09-10T13:14:11Z
dc.date.available2018-09-10T13:14:11Z
dc.date.issued1977
dc.identifier42tr_TR
dc.identifier42tr_TR
dc.identifier42tr_TR
dc.identifier.issn1303-4375
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11413/2729
dc.description.abstractBorçlunun taahhüt ettiği borcu ödeyememesi ihtimalini dikkate alarak, esas borçluya fer'î bir borçlunun katılması elayı, her devirde, en eski hukuklarda olduğu kadar, günümüz hukuk sistemlerinde de, büyük bir önem taşımaktadır. Her alacaklının durumu; az çok borçlusunun ödeme gücüne, dürüstlüğüne ve görev anlayışına bağlıdır. Borçlu, borçlan dolayısıyla sorumluluğuna rağmen, eğer pasifi aktifinden fazla ise, alacaklı alacağını alamamak tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu durumu önlemek için, kendisine bir teminat verilmesini ister. Bu teminat bir veya bir kaç kefil gösterilmesi, borçlunun veya üçüncü kişinin malları üzerinde aynî bir hak tesisi şeklinde olabilir. Roma hukukunda borcun ifası aynî veya şahsî teminatla sağlanırdı. Aynî teminat halinde, alacaklı alacağına karşılık, başkasına ait bir mal üzerinde aynî bir hak elde eder ve bu aynî hakkını gerek o şeyin mâlikine,^ gerekse üçüncü şahıslara karşı bir aynî dava (actio in rem) ile ileri sürebilir. Aynî teminattan maksat, her şeyden önce, rehin ve ipotektir. Şahsî teminatın en önemli şekli ise, kefalettir. Kefalet, esas borçlu yanında üçüncü bir şahsın, kefil yani feri borçlu olarak, borcun edasını taahhüt etmesiyle, bir borcun teminat altına alınmasıdır. Alacaklı, bu durumda, borçludan başka, kefil ismi verilen üçüncü bir şahıstan da alacağını talep etmek konusunda şahsî bir hak elde eder ve kefile karşı ancak kefaletten doğan şahsî bir dava açabilir.tr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherİstanbul Üniversitesitr_TR
dc.relationİstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuasıtr_TR
dc.subjectRoma Borçlar Hukuku, Kefalettr_TR
dc.titleRoma Hukukunda Borcun Teminatlarından Kefalettr_TR
dc.typeArticletr_TR
dc.contributor.authorID18750tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record